Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa


Assen ondergaat metamorfose

ASSEN - In een periode van ruim twintig jaar ondergaat Assen een ware metamorfose. Met nieuwe woningen aan het water, extra verbindingen tussen de oost- en de westkant van de stad, natuur die de stad binnendringt en ruimte voor recreatie en bedrijven is Assen in 2030 klaar voor de 80.000e inwoner. De Masterstudie FlorijnAs, waarin alle plannen gebundeld zijn donderdag door bureau De Zwarte Hond aan de gemeenteraad en provinciale staten van Drenthe gepresenteerd.

De Masterstudie FlorijnAs is een verdere uitwerking van de ruimtelijke plannen langs de noord-zuid as van Assen. De studie is opgesteld om invulling te geven aan de stedelijke ambities van Assen. Daarvoor is het nodig om ruimte te vinden voor 13.000 nieuwe inwoners, nieuwe bedrijven en toerisme en recreatie.
De Masterstudie werkt de oplossing hiervoor uit in vier projecten. In Assen-zuid komt ruimte voor bedrijven een nieuw station en toerisme en recreatie. De belangrijke verkeersader Overcingellaan verandert in een Stadsboulevard die aansluit bij het groene karakter van de stad en tegelijkertijd in staat is meer verkeer te verwerken. Het stationsgebied is in 2030 een aantrekkelijke entree van de stad en verbindt met het nieuwe stationsplein de oost en de westkant van de stad.
Rond het stadsbedrijventerrein brengt het bevaarbaar maken van het Kanaal de binnenstad verder tot leven. Het stadsbedrijvenpark zelf biedt over twintig jaar ruimte aan bedrijven en huizen. Het naastgelegen Havenkwartier wordt een aantrekkelijke woonlocatie met uitzicht over het water.

De natuur in en om Assen krijgt veel aandacht in de Masterstudie. De Zwarte Hond stelt voor om het Nationaal Landschap Drentsche Aa te verbinden met de binnenstad. Op het nieuwe stationsplein raken beide elkaar. Het Asser Bos krijgt meer ruimte en wordt uitgebreid in de richting van de rondweg.

Fietsers krijgen met de aanleg van nieuwe fietsroutes volop de ruimte in de Masterstudie. Zo komt er een nieuwe groene fietsroute van oost naar west die vanaf de Vaart langs het Kanaal en het nieuwe Havenkwartier loopt. Ook de comfortabele fietsroutes die van noord naar zuid langs de stadsboulevard lopen moeten het fietsgebruik vergemakkelijken en stimuleren.
Met de FlorijnAs is een totale investering van 1,5 miljard gemoeid over een periode van 20 jaar. 233 miljoen daarvan is beschikbaar voor bereikbaarheid en wordt betaald door het Rijk, provincie en regio. De gemeente zelf draagt 13 miljoen bij.

Bron: Drenthe Journaal

Voor meer informatie zie de website van de gemeente Assen:

Structuurvisie Assen 2030

Florijnas