Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Tam Tam realiseert nieuwe website AllesToegankelijk

Delft, 7 december 2009 - Tam Tam, full-service internetbureau leverde onlangs de website AllesToegankelijk (www.allestoegankelijk.nl) op. De website is 3 december officieel gelanceerd door Jet Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tam Tam speelt met de bouw van deze site in op de ontwikkelingen om websites toegankelijker te maken.

De meeste mensen met een beperking voelen zich belemmerd in hun dagelijks functioneren. Het online informatiepunt AllesToegankelijk is opgezet om de bewustwording over toegankelijke producten en diensten in Nederland te vergroten. Op de site is alle informatie over toegankelijkheid gebundeld en worden goede voorbeelden getoond, waaronder het online warenhuis Wehkamp, het Cobra Museum en Golden Tulip De Keizer in Breda. Iedereen kan zelf een initiatief toevoegen op de website.

De website AllesToegankelijk is een informatie- en interactieplatform. Op de site is informatie te vinden en tegelijkertijd kan iedereen via de website vragen stellen, ideeën aandragen en voorbeelden toevoegen. Deze combinatie is voor Tam Tam belangrijk geweest in het ontwerp. Zo wordt er door middel van tagging een link gelegd tussen informatie en interactieve bijdragen. De structuur van de site is ook gebaseerd op trefwoorden, zodat er op verschillende manieren binnen de website gezocht en genavigeerd kan worden.

De website voldoet zelf uiteraard ook aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid en mag daarom het toegankelijkheidslogo dragen.

Over AllesToegankelijk
AllesToegankelijk is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het project gaat de bewustwording over toegankelijkheid van producten en diensten vergroten door het delen van kennis, ervaringen en goede praktijkvoorbeelden. Binnen AllesToegankelijk werken ondernemers en mensen met een beperking samen met overheden en belangenorganisaties.

Over Tam Tam
Tam Tam is full-service internetbureau en is gespecialiseerd in portals, business applicaties, e-business, marketingcommunicatie-sites en online marketing. Tam Tam werkt met meer dan 100 medewerkers ondermeer voor Bouwfonds, Unicef, Eneco, Rijkswaterstaat, Cordaid, Holland Casino, Rode Kruis, De Hypotheker, Nationale Nederlanden, Ministerie van VWS, Vrije Universiteit, NIBC, TUDelft, Oxxio, Giro 555 en de Rijksvoorlichtingsdienst. Kijk ook op www.tamtam.nl

--------------einde persbericht-----------

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht