Gemeente Bodegraven

centrum?

Geen doorgaand verkeer meer door het centrum?

De gemeente nodigt u uit voor een discussiebijeenkomst over de toekomst van het centrum van het dorp. Deze discussiebijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 8 december vanaf 19.30 uur in de theaterzaal van het Evertshuis, spoorstraat 15 in Bodegraven. U bent van harte welkom!

Het college wil graag het centrum van Bodegraven versterken met als doel het centrum aantrekkelijker te maken voor bewoners, winkeliers en bezoekers. Het is de bedoeling dat bezoekers langer in het centrum blijven. Om dit te bereiken moet het centrum, meer dan nu het geval is, plek van ontmoeting zijn. Ook is het belangrijk beeldbepalende panden, pleinen en straten te behouden en waar mogelijk de kwaliteit van het centrum te versterken. Deze uitgangspunten staan ook omschreven in de ontwerp Visie Centrum Bodegraven. Deze ontwerpvisie is bedoeld om het gesprek over de toekomst van het centrum op gang te brengen. U kunt de ontwerpvisie downloaden van onze website www.bodegraven.nl (onder `projecten en bestemmingsplannen ` en `centrum'). De ontwerpvisie ligt ook vanaf 30 november 2009 tot en met 11 januari 2010 ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Tijdens de discussiebijeenkomst gaat de gemeente graag met u in gesprek over verschillende vraagstukken die leven over de inrichting en de functie van het centrum. Op welke plekken zou er bijvoorbeeld geparkeerd moeten worden in het centrum? En zou het centrum ingericht moeten worden als voetgangersgebied? Mag het doorgaand verkeer nog door het centrum blijven rijden? Dit zijn voorbeelden van vragen die deze avond de revue zullen passeren. Wethouder Jan Christiaan Goudbeek is benieuwd naar uw mening en hoopt op uw komst!