Stadsdeel Amsterdam Centrum


Informatieavond Programma Plantage aan de Amstel

26 november 2009

Ontwikkelingen in de Oostelijke binnenstad

In het oostelijke deel van de binnenstad speelt een groot aantal ontwikkelingen. Hierbij moet u denken aan ontwikkelingen zoals de start van het coalitieproject Wibaut aan de Amstel, de aanpak van het Mr. Visserplein en de herontwikkeling van het Roeterseiland en de Amstelcampus. Hoewel al deze afzonderlijke projecten ieder hun eigen doelstellingen hebben, kunnen deze worden gevat in één overkoepelende ambitie om de gebruikswaarde van het gebied Plantage aan de Amstel te verhogen voor alle doelgroepen, zodat de potentie van dit gebied ten volle wordt benut.

Al deze projecten vragen om strategische keuzes en om ambtelijke capaciteit. Met het Programma Plantage aan de Amstel is de ambitie geformuleerd meer regie en samenhang te organiseren betreffende een aantal grote ruimtelijke ontwikkelingen in dit deel van de binnenstad.

Stadsdeel Centrum organiseert een informatieavond, waar het programmaplan Plantage aan de Amstel wordt gepresenteerd. De avond zal plaats vinden op dinsdag 8 december 2009.


* Informatieavond Programma Plantage aan de Amstel
* Dinsdag 8 december, aanvang 18.00 uur

* De Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2a te Amsterdam

Dagelijks bestuurder Erik Koldenhof zal tijdens deze avond met u in gesprek gaan.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit
18.00 ontvangst met koffie/thee en een broodje
18.15 opening
18.20 presentatie door Erik Koldenhof
18.45 mogelijkheid tot het stellen van vragen/ opmerkingen

Aanmelden
In verband met de catering verzoeken wij u vriendelijk zich van te voren aan te melden bij Rachel Janiuk (programmasecretaris). Dat kan via email:

rjaniuk@centrum.amsterdam.nl of telefoon: (020) 552 4085

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over het Programma Plantage aan de Amstel. Hier kunt u tevens het volledige programmaplan lezen.