Wageningen Universiteit en Researchcentrum

8 dec 2009 19:45

Locatie: De leeuwenborch (Gebouw 201), Hollandseweg 1, Wageningen
Organisatie: Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen Website: http://www.nwgwageningen.nl.

Van 7 tot en met 18 december vindt in Kopenhagen de Internationale Klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Worden daar belangrijke beslissingen genomen die de klimaatverandering en daarmee de leefbaarheid op deze planeet ten goede kunnen keren? Kan de uitstoot van broeikasgassen laag worden gebracht? Â
Op dinsdag 8 december 2009 spreekt prof.dr. Rik Leemans over dit uiterst actuele thema, met als motto "Klimaat en duurzaamheid - Zekerheid en risico's".

Toegang vrij en gratis.
Â
Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse en voorzitter van het internationale Earth System Science Partnership, is betrokken bij het omvangrijke internationale klimaatonderzoek onder auspiciën van de Verenigde Naties. In zijn lezing gaat hij in op het meest recente onderzoek op dit terrein. Daaruit komt naar voren dat de effecten van klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen nu zo zichtbaar en zo ingrijpend zijn dat verregaande maatregelen om deze uitstoot terug te dringen onontkoombaar zijn als we de planeet Aarde voor iedereen leefbaar willen houden. Die ingrijpende effecten laten zich zien op vele terrein, zoals verzuring van de oceanen waardoor onder meer koraalriffen dreigen te verdwijnen. Maar ook de wereldvoedselvoorziening staat onder druk.