CNV Onderwijs


1 december 2009

De WOR in de BVE-sector

Lang gewacht, stil gezwegen.... Op 8 december is het zover. Dan wordt de wijziging van de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) in het kader van de WOR behandeld in de Eerste Kamer. Wij houden u op de hoogte!

De eerste cursussen zijn inmiddels gegeven. Wacht niet te lang om u te laten scholen, want er moet heel wat gebeuren. Niet alleen moet er een OR en een deelnemersraad komen (en op VMBO en AOC's een schoolraad), ook moeten beide organen een reglement en een medezeggenschapsstatuut ontwikkelen en moet bekeken worden waar in de organisatie zeggenschap is en waar medezeggenschap zou moet volgen. Tenslotte moet u ook afspreken hoe OR, deelnemersraad en het CvB met elkaar communiceren over welke onderwerpen.