Rijksuniversiteit Groningen

Moleculaire farmacologie - op weg naar rationele geneesmiddelen

Datum: 08 december 2009

Oratie: mw. prof.dr. M. Schmidt, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Moleculaire farmacologie - op weg naar rationele geneesmiddelen

Leeropdracht: Moleculaire farmacologie

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Miljoenen mensen lijden wereldwijd aan de chronische aandoeningen Alzheimer en COPD wat verregaande sociale en economische gevolgen heeft. COPD is een obstructieve longziekte die zich vaak op latere leeftijd manifesteert en gekarakteriseerd wordt door een progressieve en grotendeels niet-omkeerbare afname van de longfunctie. Het ontstaan en de progressie van Alzheimer zijn ook gecorreleerd met ouderdom, en Alzheimer begint in onze snel verouderende maatschappij een groot gezondheidsprobleem te vormen. Bij het Groningen Instituut voor Astma en COPD, kortweg GRIAC, en bij het Groningen Instituut voor Healthy Ageing behoren beide ziekten tot de speerpunten van onderzoek.

De genoemde ziekten zijn geassocieerd met ontspoorde fysiologische regulatieprocessen en een beter inzicht in de moleculaire en cellulaire processen die hieraan ten grondslag liggen is dringend gewenst. Recent onderzoek in Schmidt's laboratorium toont aan dat de activering van het cellulaire eiwit Epac door een analoog van cyclisch AMP bij muizen tot een verbetering van leerprocessen en geheugen leidt. Wij praten hier over het eerste stofje überhaupt dat in staat is om specifiek memory retrieval te verbeteren. Anders geformuleerd: we zijn misschien op weg naar de eerste pil tegen vergeetachtigheid!

Recent onderzoek toont aan dat Epac ook op verschillende manieren ontsteking en structurele veranderingen kan tegengaan die als oorzaak van COPD worden beschouwd. Kortom, de Moleculaire Farmacologie kan worden gezien als een pijler van een fundament waarop nieuwe onderzoeksgebouwen opgericht kunnen worden, zoals het European Research Institute on the Biology of Ageing, die bijdragen aan de verbetering van de rationele farmacotherapie.

Laatst gewijzigd: 01 december 2009 09:17