Vrije Universiteit Amsterdam

'Fosfor-voor-koolstof' aanpak: ja het kan!


* Startdatum: 08-12-2009


* Tijd: 13.45


* Locatie: Aula


* Titel: 'Fosfor-voor-koolstof' aanpak: ja het kan!


* Spreker: H. Aktas


* Promotor: prof.dr. K. Lammertsma


* Onderdeel: Faculteit der Exacte Wetenschappen


* Wetenschapsgebied: Exacte wetenschappen


* Evenementtype: Promotie

Metaalcomplexen van fosfinidenen (RP:) vertonen veel overeenkomsten met die van de carbenen (R2C:) en nitrenen (RN:). In het proefschrift van Halil Aktas wordt de toegankelijkheid van deze klasse van verbindingen belicht met de overgangsmetalen iridium, rhodium, ruthenium en osmium evenals hun reactiviteit en hoe deze beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld de oriëntatie van de liganden, zoals de bekende N-heterocyclische carbenen. Het mechanistisch aspect van de dissertatie geeft ook een verdiepend inzicht in de reactiviteit van de overeenkomstige carbeen en nitreen complexen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam