Rechtbank 's-Hertogenbosch


Uitspraken Bestuursrecht 8 december 2009

âs-Hertogenbosch, 4 december 2009 - De bestuursrechter doet op dinsdag 8 december 2009 om 13.00 uur in een openbare zitting uitspraak in de onderstaande zaken (onder voorbehoud).

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat bestuursrechtelijke uitspraken in het openbaar moeten worden gedaan. De rechtbank âs-Hertogenbosch houdt meerdere keren per week een openbaarmakingszitting voor bestuursrechtelijke zaken. De zitting begint om 13.00 uur.

Vanzelfsprekend is iedereen welkom deze zitting bij te wonen. Het is echter goed te weten dat ter zitting enkel en alleen de beslissing van de rechtbank wordt meegedeeld. Waarom de rechter tot die beslissing kwam, wordt niet bekendgemaakt op de zitting. Partijen vinden die motivering in de schriftelijke uitspraak die de rechtbank partijen toestuurt. De rechtbank verstrekt op de openbaarmakingszitting geen afschrift van de uitspraak.

In de correspondentie en bij de aanvang van de behandeling van de zaak worden de zaaksnummers aan de partijen bekendgemaakt. Journalisten treffen de zaaksnummers aan op de eerder toegezonden zittingslijsten.

De openbaarmakingszitting heeft plaats in:
Paleis van Justitie âs-Hertogenbosch
Leeghwaterlaan 8
5223 BA âs-Hertogenbosch

Reguliere bestuursrechtelijke zaken
AWB 08/4383
AWB 08/1542
AWB 08/2918

Voorlopige voorzieningen
AWB 08/24122
AWB 08/42073
AWB 08/42845
AWB 09/8266

Vreemdelingenzaken
AWB 08/41578
AWB 08/42071
AWB 09/7647
AWB 09/22963
AWB 09/12429
AWB 08/3219
AWB 09/8265
AWB 09/32900
Zie het origineel

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch Datum actualiteit: 4 december 2009 Naar boven