Gemeente Zoetermeer

Vergadering Wmo-raad Zoetermeer op 8 december a.s.

Op dinsdagavond 8 december a.s. komt de Wmo-raad Zoetermeer bijeen in het bedrijfsrestaurant van de gemeente (Frankrijklaan 6). De vergadering begint om 20.00 uur.

Aan de orde komen o.a.:


* Het project De Kanteling, een project van professionele (zorg)instellingen in Zoetermeer dat tot doel heeft om steeds weer de vraag van de cliënt centraal te stellen. In het project worden burgers uit Zoetermeer geholpen die meerdere problemen tegelijk hebben, De projectleider is aanwezig om toe te lichten hoe er anders gewerkt wordt als de vragen van de cliënt echt centraal staan.

* De notitie van Burgemeester en wethouders over het tekort aan plaatsen voor psychogeriatrische zorg (zorg voor demente mensen). Er is nu al een tekort. Het tekort zal de komende jaren toenemen. Wat te doen?

De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De volledige agenda is te vinden op www.wmoraadzoetermeer.nl.