Het Expertisecentrum

Werkcongres 'De Burger in de ketens'

08/12/2009

In nauwe samenwerking met HEC organiseerde de Nationale Ombudsman 27 november jl. het werkcongres `De Burger in de ketens'. De overheid wordt steeds complexer en de burger raakt soms verstrikt in de complexe overheidsmachine. Een goede samenwerking tussen de verschillende overheidsorganisaties blijkt in de praktijk soms lastig te zijn. De Nationale Ombudsman heeft als missie de burger te beschermen tegen onbehoorlijk overheidsoptreden en organiseerde daarom de werkconferentie om het gesprek over de samenwerking aan te gaan.

De heer Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman, gaf in zijn inleiding aan dat het niet de bedoeling kan zijn dat burgers vastlopen of van het kastje naar de muur worden gestuurd. Vervolgens gaf de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Bijleveld, een speech waarin ze inging op een aantal oplossingsrichtingen voor burgers die vastlopen tussen de langs elkaar heen werkende overheden. U kunt deze hier downloaden.

Jan Grijpink, hoogleraar Keteninformatisering aan de Universiteit Utrecht en raadadviseur van de minister van Justitie gaf zijn visie op de verschillende niveaus waarop ketenproblematiek beschouwd kan worden. (download hier zijn presentatie)
De heer Teisman, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maakte vervolgens inzichtelijk in welke spagaat de overheid sinds het begin van de 21e eeuw verkeert. U kunt zijn presentatie downloaden.

De wil en ambitie om verdere verbetering in ketensamenwerking te brengen was groot. Uit de workshops die volgden op de inleidingen kwamen tal van concrete vervolgafspraken die er aan bijdragen de burger zo min mogelijk te laten vastlopen.
Ga naar het nieuwsoverzicht
traineeprogramma voor de overheid