Gemeente Oldebroek


Geslaagde themabijeenkomst Jeugd & Sport

13 Sportverenigingen en 3 organisaties zijn vorige week maandag bij elkaar gekomen tijdens de themabijeenkomst Jeugd & Sport. Tijdens deze bijeenkomst stonden de onderwerpen Jeugdsportfonds, Combinatiefuncties, verantwoord alcoholgebruik in de sport en het sportplatform centraal. De verenigingen zijn tijdens twee presentaties bijgepraat en uitgedaagd tot reactie bij twee workshops. Om u een indruk te geven van de avond een kort verslag van de vier onderwerpen.

Combinatiefuncties
Een combinatiefunctionaris is iemand die zich bezig houd met het bij elkaar brengen van minimaal 2 sectoren. Het doel is om in 2012 2250 FTE in te zetten in Nederland, waarvan 425 in Gelderland. Deze worden verspreid over de sectoren cultuur, onderwijs en sport. 50% Daarvan is bedoeld voor de sport.

Sportplatform
Het platform moet verenigingen de ruimte bieden om samen te komen. Om bijvoorbeeld kennis te delen, notities voorleggen, problemen bespreken of functioneren als adviesorgaan. In het nieuwe jaar worden verdere stappen genomen om dit platform te realiseren.

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds heeft als motto: Ieder kind moet kunnen sporten. Soms is daar niet genoeg geld voor. Dan wordt er gebruik gemaakt van een intermediair. Een intermediair kan een kind aanmelden, zodat dit kind kan sporten. Een voorbeeld van deze hulp is de aanschaf van sportkleding of het betalen van de contributie.

Alcohol & Sport
Sport, kantine, jeugd & alcohol. Gaat dit samen? Hoe kan een vereniging dit op een goede manier inrichten? Verenigingen die er behoefte aan hebben zijn uitgenodigd om hier op een ander moment verder over te praten.

Het volledige verslag van deze avond wordt naar alle sportverenigingen verstuurd, inclusief de PowerPoint presentaties.