Gemeente Oldebroek


Een Irischeque ter waarde van 50 euro voor iedereen met een laag inkomen

December is voor veel mensen een dure maand. Iets extra's kunt u vast wel gebruiken. Zeker als u een bijstandsuitkering heeft, of een ander inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Dan komt u in aanmerking voor een Irischeque van ¤ 50,-. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten.

Hoe komt u in aanmerking voor de Irischeque?
Als u in 2009

-een uitkering ontvangt op grond van de Wet werk en bijstand, of
-kwijtschelding heeft ontvangen van de gemeentelijke belastingen, of
-bijzondere bijstand heeft toegekend gekregen en u geen draagkracht had krijgt u automatisch voor 15 december 2009 bericht dat u de Irischeque kan afhalen bij de gemeente. U hoeft dus geen aanvraagformulier in te dienen.

Behoort u niet tot bovengenoemde doelgroepen?
Dan kunt een aanvraagformulier eenmalige tegemoetkoming 2009 afhalen in het gemeentehuis (balie sociale zaken) in Oldebroek of het dorpskantoor in Wezep. U kunt het formulier ook downloaden op de website www.oldebroek.nl Het aanvraagformulier met bijbehorende bewijsstukken moet u uiterlijk vóór 1 januari 2010 inleveren.

Andere regelingen
Als u in aanmerking komt voor Irischeque van ¤ 50,- is het mogelijk dat u ook in aanmerking komt voor andere minimaregelingen van de gemeente. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag. Meer informatie hierover vindt u in de folder ´Minimaregelingen in de gemeente Oldebroek´ of op de website van de gemeente. U kunt ook informeren bij de balie sociale zaken in het gemeentehuis in Oldebroek.