Gemeente Haaren


gemeente pakt onduidelijke verkeerssituatie in de Torenstraat aan

De gemeente pakt onduidelijke verkeerssituatie in de Torenstraat aan

In het kader van de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) vroeg u aandacht voor de onduidelijke voorrangssituatie op het kruispunt Torenstraat - Broekwal.

Let op

Het gaat om kruispunt ter hoogte van de apotheek. Nu is de voorrangssituatie onduidelijk, omdat er dichtbij het kruispunt een verkeerslicht staat. Als het verkeerslicht op groen staat lijkt het alsof verkeer komend vanuit de richting N65 voorrang heeft op het verkeer van rechts. Dit is echter niet het geval. Er is daarom besloten de voorrangssituatie aan te passen aan het verwachtingspatroon van de weggebruikers. Dit betekent dat verkeer uit de Broekwal voortaan voorrang moet verlenen aan het overige verkeer.

Het besluit ligt vanaf 10 december voor een periode van zes weken ter inzage. Na het verlopen van de inzagetermijn plaatsen wij de voorrangsborden. De officiële bekendmaking vindt u bij de openbare bekendmakingen in deze krant.