Senternovem

08-12-2009 | NMP - Open consultation multi-annual roadmaps for the FoF and EeB PPPs

De herziene drafts van de multi-annual roadmaps voor de PPPs Factories of the Future and Energy-efficient Buildings zijn nu beschikbaar. Op dit moment is er de gelegenheid op- en aanmerkingen te plaatsen op het document, dat een leidraad zal zijn voor de toekomstige calls. De open consultatieronde duurt tot en met 30 November 2009.

Download de roadmap voor Energy-efficient Buildings, deze is ook beschikbaar op de E2B association website. Commentaar, met duidelijke referentie naar de teksten, kunnen verstuurd worden naar stefano.carosio@dappolonia.it en secretariat@e2b-ei.eu.

Download de roadmap voor Factories of the Future, deze kan gevonden worden op de website van het Manufuture Technology Platform. Commentaar kan verstuurd worden aan Mr. Rikardo Bueno. Wijzigingsdatum | 08-12-2009