Gemeente Andijk


Andijk bezig met inhaalslag normen kwaliteitstoets

07-12-2009 09:35
Op 4 december 2009 heeft de Veiligheidsregio NHN de resultaten gepresenteerd van een kwaliteitstoets veiligheidsprocessen in de 26 gemeenten in Noord-Holland Noord.
In mei 2009 werd die audit in Andijk uitgevoerd. De ambitie is dat iedere gemeente voor 1 januari 2010 voldoende of ruim voldoende scoort op 77 van de 88 afgesproken kwaliteitsnormen.
In mei 2009 had Andijk, samen met vijf andere gemeenten in Noord-Holland, die score nog niet behaald.

Bij de audits in 2007 en 2008 scoorde Andijk hoog. Er is een aantal redenen aan te wijzen voor de teruglopende uitkomst. Andijk werkt aan een fusie met Wervershoof en Medemblik. Er werd bewust de keuze gemaakt om het opstellen van procedures, processen en beleidsstukken in de harmonisatie voor de fusie mee te nemen.
Naast de fusie heeft ook het vertrek van de brandweercommandant begin 2008 een flinke terugslag gegeven. De ingezette ontwikkeling op de normen is gestagneerd en op onderdelen achteruit gegaan. Andijk heeft nadrukkelijk ingezet op een goed en betrouwbaar operationeel niveau van de brandweer en op een goed voorbereide rampenorganisatie. Dat is waar de inwoners van Andijk direct mee te maken hebben of kunnen krijgen..

Na mei 2009 is niet stilgezeten, de nieuwe brandweerautospuit, kleding en ademlucht-apparatuur, warmtebeeldcamera's en het bemanningsvoertuig zijn daar de stille getuigen van. Het opleidings- en oefenniveau van het brandweercorps Andijk is naar een hoog niveau getild. Zowel in materieel als in mensen is veel geïnvesteerd.
Met de extra inzet van twee externe deskundigen is voor 1 januari 2010 al een heel aantal te behalen kwaliteitseisen naar een hoger niveau gebracht. De gemeenteraad heeft bovendien in september 2009 besloten de externe inzet nog een jaar voort te zetten en extra financiële middelen beschikbaar te stellen.

Het Andijker brandweercorps bestaat uit een gemotiveerde groep vrijwilligers, die goed op de taak is voorbereid. Onlangs mochten we weer vijf nieuwe vrijwilligers in het corps verwelkomen. Het gemeentebestuur heeft er alle vertrouwen in dat Andijk in de loop van volgend jaar ruim voldoet aan de door de veiligheidsregio gevraagde veiligheidsnormen.

Gemeente Andijk | Middenweg 73 | 1619 ZG | info@andijk.nl | www.andijk.nl |