Gemeente Voerendaal

\ 8/12/2009 - Wet BAG: huisnummersplitsing voor woningen met bedrijfsruimten

In het kader van de wet BAG dienen woningen met bedrijfsruimten, die tot nu toe één adres hadden, elk een apart huisnummer te krijgen. Daarbij behoren deze objecten wel te voldoen aan de criteria van deze wet.
Wat is de BAG?
De regering heeft het plan opgevat om de overheid in de toekomst beter, efficiënter en doelmatiger te laten functioneren. Daarvoor heeft ze een programma samengesteld met de naam 'De andere Overheid'. Een van de speerpunten in dit programma is het realiseren van een aantal basisregistraties. Een basisregistratie is een verzameling gegevens, die door één overheidsinstantie wordt beheerd en door andere overheids instellingen moet worden gebruikt. Momenteel wordt er gewerkt aan de invoering van een aantal basisregistraties; te weten de Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie Kadaster en Topografie (BKT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het ministerie van VROM heeft bij wet de gemeenten opdracht gegeven om de BRP (voorheen GBA) en de BAG te implementeren en te beheren. De wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen bestaat eigenlijk uit twee registraties, de Basisregistratie Adressen en de Basisregistratie Gebouwen.

In de Basisregistratie Gebouwen worden alle gebouwen opgenomen die in de gemeente gelegen zijn. Verder worden in deze registratie de uitgegeven bouwvergunningen aan de betreffende panden gekoppeld. Bovendien wordt van elk pand de geometrie, het bouwjaar, het gebruiksdoel, de gebruiksoppervlakte en de status geregistreerd. Voerendaal heeft inmiddels 9.056 panden vastgelegd. In de Basisregistratie Adressen worden alle woonplaatsen, wijken, buurten, openbare ruimten (straten) en huisnummers geregistreerd, die in de gemeente aanwezig zijn. Daarbij dienen alle besluiten, die door de jaren heen genomen zijn met betrekking tot bovengenoemde zaken, eveneens aan deze items te worden gekoppeld.
De gemeente Voerendaal kent:
Woonplaats: Voerendaal (postcode 6367)
Kernen: Voerendaal, Kunrade, Ubachsberg
Buurten: Voerendaal, Fromberg, buitengebied, Kunrade, Kunderberg, Winthagen, Ubachsberg, Colmont, Mingersborg
Woonplaats Klimmen (postcode 6343)
Kern: Klimmen
Buurten: Craubeek-Barrier, Hellebeuk, Retersbeek, Termaar, Weustenrade Woonplaats: Ransdaal (postcode 6311/6312)
Kern: Ransdaal
Buurt: Ransdaal

Verder heeft de gemeente Voerendaal 350 openbare ruimten (wegen, fiets- en voetpaden, veldwegen en parken). Aan deze openbare ruimten zijn 5.774 verblijfsobjecten gelegen, die elk een eigen adres hebben. Volgens de regelgeving van de BAG moet elk verblijfsobject, dat een zelfstandige eenheid vormt en een toegang heeft vanaf de openbare ruimte een eigen huisnummer hebben.
Nu zijn er panden, waarin een woning en een bedrijfspand zijn gerealiseerd (woning met kantoor, praktijkruimte of garage). Deze woning en het bedrijfspand hebben vaak hetzelfde adres. Volgens de regelgeving van de BAG dienen deze objecten, indien zij voldoen aan de regelgeving van deze wet, elk een apart huisnummer te krijgen. Daarom is de gemeente voornemens deze objecten te splitsen en elk een eigen huisnummer te geven. Daarbij zal zoveel mogelijk worden getracht om het oorspronkelijke huisnummer aan het bedrijfspand toe te kennen. De betreffende woning zal vervolgens hetzelfde huisnummer krijgen als het bedrijfspand met een letter als huisnummertoevoeging . Over enkele weken zullen belanghebbenden, waar deze situatie van toepassing is, een brief van de gemeente ontvangen, waarin een en ander zal worden toegelicht.
Indien u vragen heeft met betrekking tot de wet BAG, kunt u kontakt opnemen met de heer P. Visschers gemeentehuis Voerendaal (045-5753399 of info@Voerendaal.nl).