Gemeente Duiven


Deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 3 maart 2010


----------
Groeperingen die op woensdag 3 maart 2010 aan de gemeenteraadsverkiezingen willen deelnemen hadden tot en met 7 december 2009 de gelegenheid om zich te laten registreren bij het centraal stembureau. In de gemeente Duiven hebben twee groeperingen van deze gelegenheid gebruik gemaakt, namelijk LOKAAL ALTERNATIEF en Pro Duiven. LOKAAL ALTERNATIEF is de nieuwe naam voor de twee bestaande lokalen partijen, Lijst Groessen en Gemeente-Belangen, die in de toekomst samen verder gaan onder de nieuwe naam LOKAAL ALTERNATIEF. Pro Duiven is een voortzetting van de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Omdat op landelijk niveau de partij Lijst Pim Fortuyn inmiddels is ontbonden, kan bij de lokale gemeenteraadsverkiezingen géén gebruik meer worden gemaakt van deze naam. De overige partijen hoeven zich voor deze verkiezing niet apart te registreren, omdat deze partijen al op landelijk niveau bij de Kiesraad in Den Haag zijn geregistreerd.

Op woensdag 3 maart 2010 zullen in de gemeente Duiven de volgende partijen aan de verkiezing deelnemen:


1. Christen Democratisch Appèl (CDA)

2. GROENLINKS

3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

4. VVD

5. SP (Socialistische Partij) *

6. ChristenUnie *

7. LOKAAL ALTERNATIEF *

8. Pro Duiven *


* De officiële nummering van de kandidatenlijsten van de 'nieuwe' partijen (SP, ChristenUnie, LOKAAL ALTERNATIEF en Pro Duiven) wordt op donderdag 21 januari 2010 overigens pas door loting bepaald. De nummering van de eerste vier partijen is bepaald door het aantal uitgebrachte stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.