Gemeente Midden Delftland


Reconstructie rotonde gestart

Samen met wethouder Kees Pleijsier van Maassluis, Gerbrand Boonstra van Rijkswaterstaat en Frank Akkermans van BEREIK!* was wethouder Piet van den Berg aanwezig bij het startschot van de reconstructiewerkzaamheden aan de rotonde bij afslag 7 van de A20.

Â

Piet van den Berg: âGevaarlijke situaties op de rijksweg A20 door filevorming op de afrit worden door de aanleg van deze rotonde voorkomen. Ook wordt de verkeersveiligheid op de kruisingen met de Oude Veiling verhoogdâ. Na de voorbereidingswerkzaamheden kan over drie maanden worden gestart met de daadwerkelijke aanleg van deze rotonde, die vanwege de twee lussen ook wel een hondenbotrotonde wordt genoemd.


* BEREIK! is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam, gemeente Rotterdam, het stadsgewest Haaglanden de gemeente Den Haag.

Â