Dienstenbond CNV

Nieuws

8 december 2009

Meerderheid leden CNV Dienstenbond vóór cao Zorgverzekeraars

Een meerderheid van onze leden heeft vóór het onderhandelingsresultaat gestemd voor de cao Zorgverzekeraars. Van de 93 stembiljetten die wij hebben teruggekregen waren er 81 vóór het resultaat, 11 tegen en één neutrale stem (helaas heeft een nog grotere groep geen gebruik gemaakt van haar stemrecht).

De meeste tegenstemmers gaven als reden op dat zij tegen de ingreep waren in de VUT oprenting voor werknemers die geboren zijn vóór 1950. De meeste van deze medewerkers hebben nog een oude VUT regeling maar kunnen het VUT bedrag opsparen als zij besluiten langer door te werken. Dit opsparen wordt straks beperkt tot 100% van wat hun salaris zou zijn, het meerdere opsparen kan dan nog verder tot 50%.

U zult begrijpen dat CNV Dienstenbond zich in de onderhandelingen heeft verzet tegen deze ingreep. De werkgevers maakten er echter een hard punt van en zonder die ingreep zou er wat hun betreft geen cao komen. De wetgever maakt namelijk dit oprenten tot 50% sinds kort mogelijk maar dan moet dit wel in de cao geregeld worden. De werkgevers vinden het hele oprenten maar een "luxe regeling" die niet meer van deze tijd zou zijn. Een aantal jaar geleden heeft dezelfde wetgever het oprenten echter ingesteld en wel tot 100% van het totale vut bedrag: de gedachte was hiermee flink te stimuleren dat ouderen blijven doorwerken tot 64 of 65 jaar. CNV Dienstenbond heeft de werkgevers er wel van kunnen overtuigen de zogenaamde "RABO Bank"
-variant over te nemen: oprenten tot 100% salaris en pas bij het meerdere de oprenting te beperken tot 50%. Iemand kan uiteraard alsnog besluiten om toch gewoon met VUT te gaan. Maar uiteraard begrijpen wij dat het perspectief van 100% oprenten ineens is aangetast, en dat was ook de reden dat wij ons tot het laatst toe verzet hebben tegen deze ingreep vanuit de werkgevers. Overigens hebben wij ook bedongen dat deze maatregel ingaat per 1 april (en niet al per 1 januari) zodat medewerkers voldoende tijd hebben om een keuze te kunnen maken tussen langer doorwerken dan wel alsnog met VUT te gaan.

De afweging géén cao ofwel een cao met beperking van die oprenting hebben wij met de kaderleden en de andere bonden gemaakt en daarbij ingeschat hoe onze leden zouden gaan stemmen. Een meerderheid van onze leden heeft het resultaat goedgekeurd en in die zin is onze inschatting een juiste geweest. Maar 11 tegenstemmen zijn er eigenlijk 11 teveel en ik hoop dat deze uitleg duidelijk maakt waarom wij de ingreep niet konden voorkomen.

Ook de studie naar de VUT voor medewerkers die geboren zijn vanaf 1950 riep vragen op. Ik wil hierbij volstaan met op te merken dat het een studie betreft waar wij zelf aan zullen deelnemen en dat er niet vooruitgelopen wordt op enige conclusie. Mochten er t.z.t. voorstellen uit voortkomen dan zullen wij u als leden daarbij betrekken. De studie is mede ingegeven omdat bij de overgang van een groep medewerkers van Agis naar Achmea de VUT onvoorwaardelijk is gemaakt en per 1 januari 2010 de complete VUT aan iedereen wordt uitbetaald. Dit is niet ongunstig en kan een voorbeeld zijn voor de hele sector. Maar nogmaals, op de besluitvorming daarover en de voorwaarden waaronder willen wij niet vooruit lopen.

Indien u meer wilt weten over de onderhandelingen en de oprenting kunt u uiteraard contact met bestuurder Bernard Jan de Groot opnemen: 010-2651111 b.degroot@remove-this.cnvdibo.