Rijksvoorlichtingsdienst


1 miljoen euro voor vervolg banenoffensief vluchtelingen

Staatssecretaris Klijnsma stelt 1 miljoen euro ter beschikking voor een vervolg op het Banenoffensief voor vluchtelingen. Met dit geld slaan Vluchtelingenwerk Nederland en stichting vluchtelingstudenten UAF de handen ineen om de door hen ontwikkelde aanpak om vluchtelingen aan werk te helpen, te verankeren in de regio.

Staatssecretaris Klijnsma: 'Ik ben blij dat er een goed en gedegen plan ligt van beide vluchtelingenorganisaties. Ik hoop dat de partijen in de regio meer gaan doen voor de kwetsbare groep vluchtelingen.'

Het project stimuleert gemeenten 700 trajecten voor vluchtelingen te realiseren. Vluchtelingenwerk Nederland zal hiervoor gericht het contact aangaan met de uitvoerders, die hun (reguliere) budgetten kunnen inzetten voor deze doelgroep. Het eerste jaar zal het plan in elf voortrekkersgemeenten worden uitgevoerd, in het tweede jaar wordt ingezet op een landelijke verbreding. Einddoel is dat gemeenten en UWV, na afloop van het tweejarige project zelfstandig aan de slag kunnen met de beproefde methodiek en vluchtelingenorganisaties als vanzelfsprekende partners beschouwen bij het aan werk helpen van vluchtelingen.

Het betreft een vervolg op het Banenoffensief voor vluchtelingen dat van 2006 tot en met 2008 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd gefinancierd. In die periode zijn er, mede dankzij de inzet van vrijwillige adviseurs, 2.327 vluchtelingen aan een baan, werkervaringsplaats of stageplek geholpen. Dat betekent dat 90 procent van de doelstelling van 2600 personen is gehaald. Klijnsma: "Deze vrijwilligers hebben niet alleen vluchtelingen naar de arbeidsmarkt begeleid, maar hebben ook nazorg geboden. Dat is mede de reden voor dit succes."

Daarnaast heeft het Banenoffensief gezorgd voor een betere samenwerking tussen de uitvoeringspartners, een groeiende belangstelling van werkgevers voor de groep vluchtelingen en een grotere betrokkenheid bij gemeenten. Ook is er tussen 2006 en 2008 een begin gemaakt met een samenwerkingsstructuur in de regio. Dit vervolgproject sluit daarop aan.

Het project wordt uitgevoerd in de volgende 11 gemeenten: Groningen, Emmen, Zwolle, Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Intergemeentelijke samenwerking Schagen, Hilversum, Nijmegen, Winterswijk, Hardenberg.

Categorieën: Bestuur, Economie, Financiën, Migratie en integratie, Onderwijs en wetenschap, Overig, Recht, Sociale zekerheid, Werk, Zorg en gezondheid

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid