VU medisch centrum

Studenten passen kennis toe in de praktijk

Nieuwe leerwerkplaatsen voorzien in opleidingsbehoefte

9 december 2009

In februari 2009 startten de zorgeenheden traumatologie en interne geneeskunde met de leerwerkplaats, een nieuw concept voor de praktijkopleiding verpleegkunde. Onder supervisie van een gediplomeerd collega doen studenten op de leerwerkplaats ervaring op met alle facetten van de patiëntenzorg. Studenten en begeleiders zijn enthousiast. In 2010 starten twee nieuwe leerwerkplaatsen op neurochirurgie en orthopedie (VNCO) op 2C en verloskunde en gynaecologie (VGYN) op 8B.

De leerwerkplaats voorziet niet alleen in een behoefte van de studenten, maar ook van de medewerkers op de zorgeenheden. Jolanda Brugman, teamleider VGYN: "We ervaren dat de manier waarop we nu opleiden niet voldoet. Met de leerwerkplaats wordt onze opleidingscapaciteit enorm uitgebreid, van maximaal vijf studenten nu tot achttien stagiaires op de nieuwe leerwerkplaats, die in februari 2010 van start gaat. De studenten worden boventallig ingezet en zorgen samen voor de patiënt, onder supervisie van een gediplomeerd verpleegkundige. Omdat ze meedraaien in het 24-uursrooster van de zorgeenheid, komen alle facetten van het beroep van verpleegkundige beter uit de verf. Het leuke is dat coassistenten in de masterfase volgens een vergelijkbaar concept stage lopen. Dat wordt heel goed ontvangen."

Flexibele leeromgeving
Iedere zorgeenheid geeft een eigen invulling aan de leerwerkplaats, afhankelijk van het specialisme, de patiënten, de kwaliteiten van het team en de cultuur op de zorgeenheid. Om de competenties van opleider, begeleider en beoordelaar verder te ontwikkelen krijgen alle verpleegkundigen scholing op maat, in de vorm van een scholingsdag, presentaties en lessen op de werkvloer. Per zorgeenheid wordt een aantal bedden gereserveerd voor onderwijsdoeleinden. "Voor de studenten staat het leren centraal, maar verder krijgen de patiënten op de leerwerkplaats precies dezelfde zorg als andere patiënten", benadrukt Natasja Buitenhuis, teamleider op 2C. "Welk bed wordt aangewezen als leerwerkplaats kan ook per dienst verschillen, afhankelijk van wat de student wil leren. De patiënten liggen dus niet op een aparte kamer."

Zelfstandig aan de slag
Afspraken met ROCASA Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam garanderen VUmc een vast aanbod aan stagiaires. Een leerwerkplaats is voor de studenten een uitgelezen mogelijkheid om tijdens hun studie praktijkervaring op te doen op een afdeling waar onderwijs veel aandacht krijgt. "Per zorgeenheid komen achttien studenten twintig weken stage lopen," vertelt praktijkopleider Judith Hetem. "Daardoor hebben we meer tijd en ruimte dan nu om de opleiding vorm te geven. Het grote voordeel van de leerwerkplaats is dat studenten veel zelf, onder begeleiding, mogen uitvoeren en alle patiënten zien. Ze leren hun theoretische kennis en vaardigheden toe te passen in praktijksituaties, plannen de zorg, voeren deze zelf uit en evalueren na afloop met de praktijkopleider hoe het is gegaan. In plaats van achter de werkbegeleider aan te lopen, volgt de werkbegeleider de studenten en worden ze gecoacht in de uitvoering van hun taken. We kijken per student waar de opleidingsbehoefte ligt, ze kunnen zelf aangeven wat ze willen leren. Het liefst zouden we zien dat een student al aan de hand van de patiëntenstatus zegt: 'Dit is wat voor mij, hier wil ik wat mee doen."

Ursula Wopereis
bron: Verpleegkundekatern