Gemeente Waalwijk Nieuwe C1000 op Bloemenoordplein in Waalwijk

Op woensdag 2 december heeft de directie van Schuitema Vastgoed eigenaar van supermarktconcern C1000 - besloten om een nieuwe C1000-supermarkt op het Bloemenoordplein in Waalwijk te laten bouwen. De hiervoor benodigde overeenkomst is inmiddels ondertekend en de gemeente hoopt zeer binnenkort de bouwvergunning te kunnen verlenen zodat de bouw nog voor de Kerst kan starten en de door het rijk toegekende subsidie niet terugbetaald hoeft te worden.

Het bouwplan voorziet naast de realisatie van een supermarkt ook in 21 appartementen voor starters. Per appartement is straks één parkeerplaats beschikbaar in de kelder. Bouwbedrijf De Bonth van Hulten uit Nieuwkuijk neemt de realisatie van het complex op zich.

Extra investering in openbaar gebied
In de zomer van 2007 sloot de C1000 op het Bloemenoordplein de deuren. Op dat moment was Schuitema al in overleg met de gemeente Waalwijk over een nieuwe vestiging. De supermarktoorlog, reorganisaties binnen het concern en de economische crisis zorgden er echter voor dat de directie van Schuitema bijzonder terughoudend was met het doen van grote investeringen.
Wethouder van Dongen: Om het project financieel haalbaar te maken was het voor Schuitema noodzakelijk om het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte een aantal keer aan te passen. Deze aanpassingen betekenden telkens een vertraging in de planning. Uiteindelijk zijn het niet alleen de bezuinigingen, maar ook een subsidie van het rijk en een extra investering van de gemeente in het openbaar gebied die de plannen haalbaar hebben gemaakt. Al met al heeft de voorbereiding meer tijd en moeite gekost dan gehoopt, ook van mij. Maar het doel is bereikt! Ik ben dan ook verheugd om te kunnen melden dat er op het Bloemenoordplein weer een supermarkt wordt gevestigd. Goed nieuws voor Waalwijk, maar vooral goed nieuws voor de bewoners en winkeliers die op en aan het Bloemenoordplein wonen en werken. Over enige tijd kunnen zij immers weer in de eigen buurt boodschappen doen. En de supermarkt zorgt voor levendigheid en toekomstperspectief voor de winkels aan het Bloemenoordplein.

Voorbereidende werkzaamheden
Vooruitlopend op het verlenen van de bouwvergunning wordt komende week gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Dit begint met het rooien van enkele bomen op maandag 7 december. Aansluitend hierop worden kabels en leidingen verlegd en een tijdelijke inrit gerealiseerd. Deze ingrepen zijn nodig om plaats te maken voor de parkeerkelder.

Start bouw
Op maandag 21 december om 16.00 uur verrichten wethouder Van Dongen en De heer Van de Wal, directielid bij Schuitema, een officiële handeling op de bouwplaats om de start van de bouw in te luiden.

Informatiemiddag
Maandag 21 december aanstaande is er in het Buurthuis Bloemenoord een informatiemiddag. Tussen 15.00 en 18.30 uur geven medewerkers van de gemeente, de Bonth van Hulten en Schuitema Vastgoed tekst en uitleg over het bouwplan en de inrichting van de bouwplaats en beantwoorden eventuele vragen.

Publicatie datum 04-12-2009