Gemeente Dantumadeel


Dantumadiel verhoogt persoonsgebonden budgetten huishoudelijke hulp

Inwoners van Dantumadiel die in het kader van de WMO op huishoudelijke hulp zijn aangewezen, kunnen vanaf 1 januari 2010 over een ruimer budget beschikken als zij besluiten de hulp zelf te organiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe onlangs besloten. Het besluit sluit aan bij een wetswijziging die per 1 januari 2010 in werking treedt.

Door de wetswijziging mogen geen alphahulpen meer worden ingezet bij mensen die het organiseren van huishoudelijke hulp overlaten aan de gemeente. Een alphahulp is een goedkopere kracht, die in loondienst is bij de degene die hulp ontvangt. Het komt nu vaak voor dat mensen werkgever van hun alphahulp zijn, maar zich daar niet bewust van zijn of de consequenties ervan overzien. De wetswijziging moet dat voorkomen.

Dantumadiel stelt al langer een zogenaamd persoonsgebonden budget beschikbaar aan inwoners die hun huishoudelijke hulp zelf willen organiseren. Besloten is deze budgetten per 1 januari 2010 te verruimen. Dantumadiel is hiertoe niet verplicht, maar kiest voor de verruiming om deze groep inwoners meer mogelijkheden te geven. Het hogere budget biedt mensen namelijk de gelegenheid hulp te krijgen zonder werkgever van een alphahulp te worden. Het budget is voldoende om bijvoorbeeld een hulp in te schakelen die in loondienst is van een thuiszorgorganisatie.