Gerechtelijke organisatie

Samenvatting conclusies advocaat-generaal Vellinga in de zgn. Hofstadzaken

Den Haag, 8 december 2009 - Op 8 december 2009 heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. W.H. Vellinga conclusies genomen in de strafzaken die in de media bekend zijn geworden als de 'Hofstadzaken'. Aan de verdachten was â kort gezegd â tenlastegelegd dat zij hebben deelgenomen aan een terroristische en criminele organisatie die onder meer tot doel had het plegen van de misdrijven opruiing, verspreiding van opruiende geschriften, aanzetten tot haat, bedreiging en bedreiging met een terroristisch misdrijf. Op 23 januari 2008 heeft het gerechtshof âs-Gravenhage de verdachten van deze deelname vrijgesproken, omdat het van oordeel was dat het samenwerkingsverband van de verdachten te weinig gestructureerd was om tot een veroordeling te kunnen komen (zie b.v. LJN BC2576 en BC4177). Ook van het aanzetten tot haat was naar het oordeel van het hof geen sprake, nu volgens het hof de wetgever slechts bedoeld heeft het aanzetten tot haat gericht tegen kwetsbare minderheidsgroepen strafbaar te stellen.
Het hof heeft één van de verdachten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaren wegens poging tot moord op leden van een arrestatieteam en het in bezit hebben van handgranaten. Een tweede verdachte werd wegens het medeplegen van het in bezit hebben van handgranaten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden. Het Openbaar Ministerie heeft beroep in cassatie ingesteld en heeft de Hoge Raad verzocht de uitspraken te vernietigen. De advocaat-generaal is van oordeel dat het hof in zijn beoordeling te strenge eisen heeft gesteld aan het bestaan en de structuur van criminele of terroristische organisaties. Ook heeft het hof door te oordelen dat van strafbaar aanzetten tot haat slechts sprake is als de uitingen gericht zijn tegen kwetsbare minderheidsgroepen een eis gesteld die geen steun vindt in de wet.
De overige klachten van het Openbaar Ministerie en de klachten van de advocaat van de wegens poging tot moord veroordeelde verdachte zijn volgens de advocaat-generaal tevergeefs voorgesteld. In zijn conclusie adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad daarom de bestreden uitspraken voor wat betreft de vrijspraken te vernietigen, zodat deze zaken in zoverre nogmaals in hoger beroep behandeld kunnen worden.

De zaak is verwezen naar de rol van 2 februari 2010 voor uitspraak van de Hoge Raad.
Dit is een voorlopige roldatum die gewijzigd kan worden.

Zie voor de conclusies:

- zaaknummer 08/00623 = BK5172

- zaaknummer 08/00721 = BK5174

- zaaknummer 09/01625 = BK5175

- zaaknummer 09/01626 = BK5182

- zaaknummer 08/04955 = BK5189

- zaaknummer 08/00695 = BK5193

- zaaknummer 08/00740 = BK5196
Zie het origineel

Nadere toelichting
Het parket bij de Hoge Raad geeft in een conclusie een oordeel over rechtsvragen die in een concrete zaak bij de Hoge Raad aan de orde zijn gesteld. Het gaat daarbij om een advies aan de Hoge Raad. Op de conclusie kan geen toelichting worden gegeven, evenmin bestaat de gelegenheid daarover vragen te stellen.

Bron: Hoge Raad der Nederlanden Datum actualiteit: 8 december 2009 Naar boven