Gemeente IJsselstein


Werkzaamheden Haanderik en Dissel

Datum: dinsdag 8 december 2009
Stedin is al geruime tijd bezig met het vernieuwen van de huisaansluitleidingen voor gas. Dit zal ook gaan geschieden in Haanderik en Dissel. Het vernieuwen van deze leidingen is noodzakelijk om in de toekomst een veilige en storingsvrije gaslevering te waarborgen. De werkzaamheden vinden plaats binnen en buiten de woning. Het betreft hier het vervangen van de gasleiding vanaf de gasmeter tot aan de hoofdleiding in de openbare weg. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zal Joulz actie ondernemen om met een ieder, individueel een afspraak te maken.
De werkzaamheden - die voor zover nu bekend en ijs en weder dienende op 11 januari 2010 starten en tot eind april 2010 duren - worden uitgevoerd door Joulz, onderdeel van Eneco. Deze werkzaamheden betekenen helaas ook dat in genoemde straten doorgaand verkeer niet altijd mogelijk zal zijn. Uw woningen blijft vanzelfsprekend wel gewoon toegankelijk.
Indien u met betrekking tot bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebt dan kunt u contact opnemen met de heer L. van der Zouwen, telefoonnummer 030 - 6861717.