FNV


`Verlenging deeltijd-WW op zich goed nieuws'

Mede dankzij lobby van de FNV heeft minister Donner gisteren besloten de deeltijd-WW te verlengen tot 1 april 2010. FNV-voorzitter Agnes Jongerius vindt dit op zich goed nieuws. Zij is wel enigszins terughoudend in haar enthousiasme in verband met de mededeling van Donner dat de regeling eerder dan 1 april stopgezet kan worden als het geld daarvoor op is.

Ook zegt Jongerius dat er regelmatig druk uitgeoefend moet worden omdat het hier niet gaat om een structurele maatregel. "We moeten wel steeds tussentijds lobbyen om verlenging voor elkaar te krijgen. En dat geldt niet alleen voor de deeltijd-WW. Ook voor andere maatregelen moeten we tussentijds blijven lobbyen."

Deeltijd-WW nog steeds nodig Tot nu toe hebben ongeveer 3.800 bedrijven met bij elkaar circa 40.000 werknemers gebruik gemaakt van de regeling voor deeltijd-WW. "Deeltijd-WW is nog steeds nodig om te voorkomen dat mensen in de WW raken en om werkgevers te helpen die tijdelijk door de crisis in de problemen zijn gekomen", aldus Jongerius.

Laagste werkloosheidspercentage In vergelijking met andere landen in de Eurozone (alle landen van de Europese Unie die de euro als munt hebben) doet Nederland het relatief goed. Ook in ons land loopt de werkloosheid door de recessie op. Maar dankzij onder meer de regeling voor deeltijd-WW heeft Nederland het laagste werkloosheidspercentage in de Eurozone (bron: Eurostat, 1 december 2009).