Politiebond ACP

8 december 2009

"Geen vervolging politiemensen Hoek van Holland"

De rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar de rol van vijf politiemensen bij de rellen tijdens het strandfeest in Hoek van Holland op 22 augustus jl.

In het Paleis van Justitie in Den Haag was zojuist de persconferentie van het onderzoek door de rijksrecherche.

Vandaag werden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt tijdens een persconferentie in het Paleis van Justitie in Den Haag. Uitkomst is dat er tegen de vijf betrokken politiemensen geen vervolging zal worden ingesteld.

ACP-voorman Gerrit van de Kamp was bij de persconferentie aanwezig. "We bespeuren opluchting bij de collega's", meldt hij. "Deze uitkomst van het onderzoek van de rijksrecherche sluit aan bij het beeld dat wij al hadden, namelijk dat de politiemensen die bij de rellen in Hoek van Holland betrokken waren geen blaam treft. Zij zijn geen verdachten meer in deze zaak. Zij kunnen zich nu op de toekomst richten en de gebeurtenissen een plek geven. Het is wat mij betreft de enige logische uitkomst als je weet wat zich op dat strand heeft afgespeeld."

Het is nu de vraag of het hier voor de betrokken politiemensen bij blijft. Theoretisch is het mogelijk dat nadere stappen volgen. In Nederland biedt namelijk Artikel 12 Wetboek van Strafvordering aan een rechtstreeks belanghebbende de mogelijkheid zich te beklagen over een beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan.

Woensdagmiddag, 9 december, komt het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) met de resultaten van het door hen gehouden onderzoek naar buiten. Het COT kreeg daarvoor opdracht van burgemeester en korpsbeheerder Aboutaleb van Rotterdam. De ACP is ook bij de presentatie van dit onderzoek aanwezig.

---