Partij van de Arbeid

'Holland Casino overspeelt zijn hand'

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester vindt dat Holland Casino zich te veel richt op de entertainmentkant. Ze heeft justitieminister Hirsch Ballin vragen gesteld over de activiteiten van het staatsbedrijf.

Het aanbod van kansspelen is in Nederland door de overheid gereguleerd met het doel verslaving en illegale praktijken tegen te gaan. Daar staat de PvdA a priori achter. Het is echter de vraag of dit doel met het huidige aanbod en werkwijze van Holland Casino nog wel kan worden bereikt, stelt Bouwmeester: 'In de taakomschrijving van Holland Casino staat dat het bedrijf winstgevend en tegelijkertijd terughoudend moet zijn. Dat wringt. Om dit doel te bereiken moeten er duidelijke regels zijn en scherp toezicht. Verder moet het aanbod ook daadwerkelijk een alternatief bieden.'

Volgens Bouwmeester is het dilemma dat Holland Casino zich moet beperken tot zijn kerntaken en tegelijk een aantrekkelijk alternatief moet bieden om daarmee illegaliteit tegen te gaan. Holland Casino stelt dat aantrekkelijke alternatief alleen te kunnen bieden als ze het aanbod kunnen verruimen met theater, gaming en restaurants. Bouwmeester is benieuwd of Hirsch Ballin deze mening deelt. Als dat zo is, dan kan Holland Casino volgens haar niet langer staatsdeelneming zijn. 'Als overheid moet je geen aandeelhouder willen zijn in een entertainmentindustrie. Sterker nog, het mag niet vanuit het oogpunt van oneerlijke concurrentie. Vindt Hirsch Ballin echter dat Holland Casino zich moet beperken tot de kerntaken, dan moet hij het staatsbedrijf ertoe oproepen per direct te stoppen met de bedrijfsvoering van commerciële nevenactiviteiten.'

Een ander punt dat Bouwmeester aan de orde stelt is de stroom van berichten waaruit naar voren komt dat Holland Casino verslaving niet goed tegengaat. Dit blijkt uit getroffen schikkingen en uit het voornemen te bezuinigen op toezichthouders op de werkvloer. Terwijl juist zij de ogen en oren zijn die moeten controleren. Het Kamerlid noemt dat paradoxaal.

Voor de PvdA staat niet de bescherming van Holland Casino centraal, maar het beschermen van kwetsbare mensen tegen verslaving en criminaliteit. Bouwmeester: 'Dit doel moet centraal staan.'