Provincie Noord-Holland

Provincie wil rectificatie in Telegraaf

07 december 2009 - Nieuwsartikel

De provincie Noord-Holland wil een rectificatie in de Telegraaf over de onjuiste berichtgeving over de opcenten.

Het bericht in de Telegraaf van maandag 7 december 2009 dat de provincie Noord-Holland de kroon zou spannen met een verhoging van de opcenten met 13,5 % is volstrekte nonsens. De provincie heeft met 67,9 cent juist het laagste opcententarief van alle provincies en verhoogt deze niet.

De provincie Noord-Holland is geenszins van plan om het opcententarief de komende jaren te verhogen. Sterker nog: de maximale ruimte die er is in de opcenten wordt bij lange na niet benut. De opbrengst uit de opcenten die de provincie in 2010 van de burger ontvangt, blijft gelijk met de geraamde opbrengst (van ⬠188 mln.) voor 2009.
---