Provincie Noord-Holland

Wieringerrandmeer klaar voor eerste fase

08 december 2009 - Nieuwsartikel

De eerste fase van het Wieringerrandmeer kan snel worden aangelegd nu de problemen met de financiering zijn opgelost.

Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen de provincie Noord-Holland en de private partijen. In deze eerste fase wordt een gedeelte van het uiteindelijke meer alvast aangelegd, worden de eerste 233 woningen gebouwd en wordt een begin gemaakt met de ecologische hoofdstructuur tussen het Robbenoordbos en het Amstelmeer. De aanleg van de eerste fase zou in 2011 van start moeten gaan.

Aanleiding voor de onderhandelingen was het resultaat van de kosten en de opbrengsten van het Wieringerrandmeer, de zogenaamde businesscase. Door de economische crisis stond het resultaat onder druk. Door het project gefaseerd uit te voeren is het mogelijk om een sluitende businesscase te hanteren. De businesscase wordt vervolgens voor de volgende fasen elk jaar aangepast aan de actualiteit. Uitgangspunt blijft om het hele project uit te voeren, temeer omdat de grootste opbrengsten in latere fasen zijn te behalen.

Volgens gedeputeerde Laila Driessen van de provincie Noord-Holland is het van groot belang dat het meer kan worden aangelegd: "Het Wieringerrandmeer draagt bij aan de sociaal-economische ontwikkelingen in de kop van Noord-Holland. Dat vinden ondernemers in de regio ook. Daarbij geeft het Wieringerrandmeer een impuls aan de recreatieve mogelijkheden en daarmee indirect aan een prettige leefomgeving."

Voor de doorsteek naar het IJsselmeer wordt later in het traject een beslissing genomen. Dit komt met name omdat Rijkswaterstaat heeft aangegeven mogelijkheden te zien in een combinatieoplossing met de ontwikkelingen rondom de Afsluitdijk. De eerder geplande woningen in het huidige Robbenoordbos worden verplaatst. Door deze verplaatsing is de ecologische hoofdstructuur eenvoudiger te realiseren. Bovendien sluit dit aan op de wensen van Staatsbosbeheer en het ministerie van VROM en hoeft geen relatief dure bosgrond te worden aangekocht.
* Actualisatie businesscase Wieringerrandmeer (pdf - 326,66 kb)


* Fasen Wieringerrandmeer (pdf - 2,97 mb)

Â

---