Belgische Federale Overheid


*

CBFA publiceert haar jaarverslag 2008-2009

Datum: 08 december 2009

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) heeft zopas haar jaarverslag uitgebracht voor de jaren 2008-2009.

Dit verslag gaat over de beheersstructuur van de Commissie en ook over de verschillende initiatieven die ze tijdens deze twee jaren heeft doorgevoerd, zoals de verplichte oprichting van een auditcomité in de instellingen onder prudentieel toezicht, de bijsturing van het liquiditeitsbeleid of nog, de verfijning en ontwikkeling van het algemeen instrument voor risicoanalyse.

Het verslag beschrijft ook de algemene organisatie van de CBFA, onder meer via themas's zoals personeelsbeheer, deontologie en de verhoudingen met de Nationale Bank.