Gemeente Nijmegen

Aanbesteding leerlingenvervoer


08/12/2009

De gemeente Nijmegen schrijft samen met de gemeenten Wijchen en Beuningen een Europese aanbesteding uit voor het leerlingenvervoer in de drie gemeenten. Voor de drie gemeenten gezamenlijk gaat het over het dagelijks vervoeren van ongeveer 700 kinderen naar 60 verschillende onderwijsinstellingen. Voor Nijmegen alleen gaat het om ongeveer 450 leerlingen.

Het huidige contract voor het leerlingenvervoer loopt tot 1 augustus 2010. Voor die datum moet het leerlingenvervoer opnieuw zijn aanbesteed. Begin december wordt daarom in diverse media een offerteaanvraag gepubliceerd. De aanvraag is ook terug te vinden op www.aanbestedingskalender.nl. De gemeenten verwachten in de loop van het voorjaar 2010 tot definitieve gunning te kunnen overgaan.

De offerte-aanvraag is inhoudelijk gebaseerd op het Beleidskader leerlingenvervoer 2010-2013. Bij het opstellen van het beleidskader is rekening gehouden met de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek onder ouders, scholen en de huidige vervoerder. Daaruit kwam naar voren dat een meerderheid van de ouders (89%) de kwaliteit van het leerlingenvervoer voldoende tot goed vindt. Tegelijk worden verbeterpunten gesignaleerd ten aanzien van het op tijd rijden en de sfeer in taxi's. De afhandeling van klachten wordt ook niet altijd als voldoende ervaren.

Deze zaken zijn opgenomen in de offerte-aanvraag. Ook worden er eisen gesteld aan de kennis en ervaring van chauffeurs, en het inzetten van vaste chauffeurs voor de leerlingen. Andere onderdelen waarop offrerende bedrijven zich kunnen onderscheiden zijn onder andere de manier van klachtenafhandeling, milieuvriendelijkheid van de taxi-busjes, en het in dienst nemen van werklozen.

Om ook middelgrote en kleinere bedrijven de mogelijkheid te geven in te schrijven is de offerte-aanvraag opgedeeld in 4 percelen, ingedeeld naar bestemming van het vervoer. Per perceel worden tussen de 150 en 200 kinderen vervoerd.

Uit de aanbesteding zal duidelijk moeten worden wat voor prijskaartje aan deze zaken hangt. Op basis van de offertes kan in het eerste kwartaal van 2010 een definitieve keuze worden gemaakt.