Vrije Universiteit Amsterdam

Persbericht
08-12-2009

Vrije Universiteit helpt scholieren met slagen

De Vrije Universiteit gaat per 1 januari 2010 middelbare scholieren ondersteunen bij hun voorbereiding op de eindexamens. In samenwerking met begeleidingsinstituut Lyceo worden driedaagse examentrainingen aangeboden. Dit vergroot het zelfvertrouwen bij de scholier en het inzicht in het maken van examens.

Lyceo heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van middelbare scholieren en het organiseren van examentrainingen. De vraag naar deze trainingen neemt jaarlijks sterk toe. Lyceo is één van de grootste aanbieders van examentrainingen in Nederland. Hierbij hecht Lyceo sterk aan het creëren van een persoonlijke en volledig verzorgde training. Scholieren hoeven zich hierdoor nergens anders zorgen om te maken dan hun voorbereiding op het examen.

Een examentraining is een korte cursus, waarbij de complete examenstof van een vak wordt doorlopen. Dit biedt inzicht in de structuur van een vak, handvatten bij het maken van examenvraagstukken en vergroot het zelfvertrouwen van de scholier. Scholieren kunnen trainingen volgen voor de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en economie.

De scholieren worden tijdens de examentraining begeleid door ervaren en getrainde studenten van de VU. De studenten beschikken over actuele en parate kennis die zij hebben opgedaan tijdens hun universitaire studie. Daarnaast zijn ze enthousiast en staan ze wat betreft leefpatroon nog dicht bij de examenkandidaat. Hierdoor ontbreekt een sociale barrière tussen scholier en docent. Verder doen de studenten onderwijservaring op, die laat zien hoe leuk onderwijs kan zijn.

De examentrainingen vinden plaats in lokalen op de campus van de VU. Dit biedt scholieren de kans om drie dagen te "studeren" op de campus van een universiteit. Een examentraining is een aanvulling op het onderwijs dat scholen kunnen bieden.

Door een verhouding van één docent per vijf scholieren kan zeer persoonlijke en individuele begeleiding worden geboden. De klassen zijn klein, waardoor een scholier niet kan verdwijnen tussen de vragen van de medescholieren. Hierdoor krijgt iedere scholier bijzondere aandacht en kunnen persoonlijke leerproblemen worden meegenomen in de begeleiding.