Groen!

Hoe krijg je in België grote fraudeurs veroordeeld?

door Stefaan Van Hecke (federaal parlementslid) op 8 december 2009 in "Veiligheid en justitie"

Kamerlid Stefaan Van Hecke is geschokt dat een van de grootste fraudedossiers, het KB Lux-dossier, ongestraft blijft. België is blijkbaar nog steeds een fiscaal paradijs waar miljoenenfraudeurs niet gestraft worden als ze tegen de lamp lopen. Het is onbegrijpelijk dat het gerecht er maar niet in slaagt grote financiële fraude te veroordelen. Het onontvankelijk verklaren van het KB Lux-proces is een absoluut dieptepunt in de strijd tegen de fiscale fraude.

Stefaan Van Hecke (Groen!): "Ik vraag me af wat je in België eigenlijk nog moet doen om veroordeeld te worden voor grootschalige fiscale fraude. Frauderen voor een slordige 400 miljoen euro blijft blijkbaar ongestraft. Dit is niet alleen onbegrijpelijk, het is onaanvaardbaar!"

Van Hecke was een van de oprichters van de onderzoekscommissie fiscale fraude. Die commissie heeft niet minder dan 108 aanbevelingen gedaan hoe de strijd tegen de grote fiscale fraude opgedreven kan worden. Het wordt hoog tijd dat de regering werk maakt van de uitvoering van die aanbevelingen. "De Regering moet alle 108 aanbevelingen voor het einde van de legislatuur uitvoeren," zegt Van Hecke

"Zolang grote fiscale fraudeurs het gevoel blijven hebben dat ze ongestraft de samenleving kunnen belazeren, zullen ze vrolijk voor vele miljoenen blijven frauderen. Het geld dat de Staat op deze manier misloopt, wordt intussen wel opgehoest door de gewone werkmens die braaf zijn belastingen betaalt," reageert het groene Kamerlid kwaad.

Groen! eist daarom dat de regering eindelijk duidelijk maakt of het haar menens is met de strijd tegen de fiscale fraude. Groen! heeft zelf al wetsvoorstellen neergelegd om de strijd tegen de grote fiscale fraude op te drijven. Het is nu aan de Regering om de daad bij het woord te voegen. Intussen hoopt Van Hecke dat het parket meteen in beroep gaat.

Extra informatie
StefaanVanHecke.be

Contact: Stefaan Van Hecke -
Deel Deel
Stefaan Van Hecke

Federaal Volksvertegenwoordiger