Rijksvoorlichtingsdienst

Koningin reikt Eremedaille in de Huisorde van Oranje uit aan Armando

Hare Majesteit de Koningin heeft vanmiddag op Paleis Huis ten Bosch te Den Haag de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap uitgereikt aan Armando. De Eremedaille wordt toegekend aan personen met uitzonderlijke verdiensten op de terreinen van kunst en wetenschap. Daarnaast heeft de gedecoreerde een bijzondere band met het Koninklijk Huis.

Armando is nationaal en internationaal bekend als beeldend kunstenaar, schrijver, film- en documentairemaker. Zijn werk, met als basis zijn persoonlijke ervaring van de Tweede Wereldoorlog in Amersfoort, handelt over existentiële en universele thema's die hij beschrijft in termen van macht en onmacht, daders en slachtoffers, herinnering, vergankelijkheid en melancholie.

Armando is betrokken geweest bij verschillende kunstenaarsgroepen, waaronder 'Nulgroep' en 'de nieuwe stijl'. Hij heeft vele prijzen ontvangen, onder andere de Bordewijkprijs en de Multatuliprijs voor de bundel Machthebbers (1983). Dierenpraat werd in 2000 bekroond met een Zilveren Griffel. Veel van Armando's werk is vertaald in het Duits, Frans en Engels.

De Koningin heeft grote waardering voor het kunstenaarschap van Armando. Eerder, in 1990, is Armando benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in 2006 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Noot voor redacties (

RVD Mediafeed