MKB-Nederland

Bedrijven zetten zich in voor stagiairs

08 december 2009 Nieuws
Bedrijven zetten zich in voor stagiairs

Bedrijven laten het vooral afweten op het gebied van de begeleiding van stagiairs. Dat concludeert het rapport van verschillende jongerenorganisaties, waarin klachten van stagiairs zijn gebundeld. MKB-Nederland is zich van het probleem bewust. `Maar wij zetten ons op alle terreinen in om dit probleem zo goed mogelijk te verhelpen', laat de werkgeversorganisatie in een reactie weten.

Het rapport geeft een rapportage van alle klachten die de meldlijn Stageklachten heeft ontvangen. De meldlijn is een initiatief van CNV Jongeren, FNV jong, Interstedelijk Studenten Overleg, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs en Landelijke Studenten Vakbond. Het rapport spreekt over tegenvallende werkzaamheden, discriminatie en beperkte begeleiding. Stagiairs klagen over het opknappen van de `domme' klusjes.

MKB-Nederland onderkent het probleem niet: `Wij zijn ons hier van bewust'. Daarom heeft de werkgeversorganisatie onlangs nog een notitie over de Kenniscentra opgesteld. Deze centra zijn intermediairs tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, met als doel om de wensen van branches en onderwijsinstellingen op elkaar aan te laten sluiten.

Daarnaast klagen stagiairs over gebrekkige contracten. Maar volgens MKB-Nederland leggen de meeste bedrijven wel degelijk een stagecontract voor. Het neerleggen van het probleem bij de werkgevers is daarom niet eerlijk. Een ander belangrijk punt in het rapport is de stagevergoeding. Het ontbreken van een vergoeding beschouwen stagiairs als een gebrek aan waardering. Ook MKB-Nederland staat achter een vergoeding voor stages. Wanneer er sprake is van een zekere mate van productiviteit, is een financiële tegemoetkoming op zijn plaats. Wel is de werkgeversorganisatie kritisch over een vergoeding bij de zogeheten `snuffelstages'.