Ingezonden persbericht


Profiel vakblad organiseert Pro-meeting Taalbeleid

Op 8 december 2009 organiseert Profiel vakblad van 13.15 tot 17.00 uur de Pro-meeting over het thema Taalbeleid. De Pro-meeting vindt plaats in Leerhotel het Klooster.

Op het gebied van taalbeleid zijn veel ontwikkelingen. De overheid zet hier financieel sterk op in. Hoe stel je goed taalbeleid op en hoe krijg je de (vak)docenten daarin mee? Wat is een goede manier om juist taalgebruik aan te leren? Traditioneel tijdens het vak Nederlands of moet het geïntegreerd tijdens alle vakken worden aangeboden? Heeft het een positief effect wanneer doorlopende leerlijnen worden ontworpen? Op deze Pro-meeting gaan we in op deze vragen.

Programma

De Pro-meeting over Taalbeleid vindt plaats op 8 december, van 13.15 tot 17.00 uur in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort. Deelnemers volgen twee workshops, waarbij een keuze gemaakt wordt uit de volgende interessante onderwerpen:


- Corrie Papenborg en Ingrid Dirksen (CPS) leren u hoe u tot een passend beleidsplan komt op het gebied van doorlopende leerlijnen taal


- Dhr. van Ginderen (ROC West-Brabant) licht toe hoe ROC West-Brabant taalbeleid vormgeeft en wat digitale leermiddelen daarbinnen betekenen


- Karen Heij (Directeur ICE) geeft handvatten hoe vakonderwijs effectiever is wanneer docenten in taalbeleid investeren.

Pro-meetings 2010

In 2010 vinden weer verschillende Pro-meetings plaats. Op 14 januari is de eerste Pro-meeting van 2010 waarbij we dieper ingaan op het thema: Competentiegericht onderwijs (thema Profiel vakblad november 2009). Bekijk de site www.profielvakblad.nl regelmatig voor de andere data en thema's die behandeld gaan worden in 2010.

Tot ziens op de Pro-meetings, georganiseerd voor en door BVE Pro-fessionals!

Noot voor redactie,

Ingezonden persbericht