Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Exser presenteert innovatieprogramma speciaal gericht op vernieuwing van diensten Diensteninnovatie: nationale strategie noodzakelijk

Almere, 8 december 2009. Het ontbreekt in Nederland nog aan een breed gedragen overtuiging dat we moeten investeren in diensteninnovatie. In onze omvangrijke dienstensector staat innovatie nog onvoldoende op de agenda. Dat stelt Prof. dr. ir. Bart Nieuwenhuis, directeur van Exser, naar aanleiding van de door het Ministerie van EZ georganiseerde Innovation Lecture over diensteninnovatie. In een vandaag aan minister Van der Hoeven verzonden brief schetst hij, samen met een aantal Nederlandse bedrijven, het raamwerk voor een Nederlandse aanpak voor diensteninnovatie. De brief stelt dat een inhaalslag nodig is.

Exser bundelt een groeiende groep bedrijven, waaronder Philips Design, Rabobank, Océ, Agis, DHV en Hay Group, die gaat samenwerken om hun individuele ontwikkeling op het gebied van diensteninnovatie te versnellen. Deze ondernemingen zijn er van overtuigd dat ze ieder in hun eigen markt nieuwe waarde kunnen creëren door structureel meer aandacht te geven aan de ontwikkeling van diensten. Ook is geconstateerd dat ze kunnen leren van elkaar.

Finland
Nederland moet snel een beleidsvisie ontwikkelen op innovatie van diensten. In vergelijking met omringende landen als Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk lopen wij een ronde achter. Met het SERVE-programma besteedt een land als Finland meer dan 10% van het totale onderzoeksbudget aan dienstenvernieuwing. Ook Duitsland gaat van start met een programma voor diensteninnovatie. De Nederlandse dienstensector is van groot belang voor onze internationale concurrentiepositie. Op dit moment echter zijn de meeste innovatieprogramma's vooral technologie en industrie gedreven. "Nodig zijn programma's waarin diensteninnovatie centraal staat en - net als in Finland - de specifieke aspecten van diensteninnovatie zijn geïntegreerd in industriële en technologische programma's", aldus Prof. Nieuwenhuis. Hij juicht de belangstelling van de Minister voor het onderwerp diensteninnovatie toe. Diensteninnovatieprogramma
Exser is het nationaal innovatiecentrum dat het belang van diensteninnovatie vertaalt naar concrete samenwerking tussen ondernemingen, universiteiten en de overheid. Exser heeft inmiddels een raamwerk voor een publiek-privaat diensteninnovatieprogramma ontworpen. Volgens dat programma zou diensteninnovatie zich langs onder meer de volgende lijnen moeten voltrekken:


· Customer experience: het verdiepen van onze kennis over de unieke klantbeleving. Zoals Miele via uitgekiende en toegewijde service zorg draagt voor het 'er is geen betere'-gevoel.


· Innovatiemanagement voor dienstverleners: optimale organisatie van de innovatie bij dienstverleners, simpel gezegd het overbrengen van de R&D-traditie op dienstverlening. Voor dergelijk 'georganiseerd' vernieuwen van diensten werd Randstad onlangs beloond met de Diensten Innovatie Award.


· Diensteninnovatie voor de maakindustrie: dit is de slag van product naar dienst, wat met een vreemd woord wel 'servitization' wordt genoemd. Mooie voorbeelden zijn Philips en Océ die zichzelf transformeren van fabrikanten van technologische producten naar aanbieders van diensten waarin hun producten gebruikt worden.


· Ontwikkeling van 'waardenetwerken': diensteninnovatie vindt steeds vaker plaats in een netwerk van organisaties en bedrijven. Denk aan iTunes van Apple of Nokia's Comes With Music. Maar hoe vindt de ontwikkeling en besturing van dergelijke netwerken plaats? En welke bedrijven kunnen we voor dat doel samenbrengen?

Per programmalijn zoeken bedrijven samenwerking met relevante kennisinstellingen en onderzoeksinstituten.

=========

Voor goede voorbeelden van diensteninnovatie: www.exser.nl