Ingezonden persbericht


Persbericht

DRAAGVLAK VOOR OLYMPISCH SPELEN 2028 FORS TOEGENOMEN

OOK BEKENDHEID OLYMPISCH PLAN 2028 TOEGENOMEN

ROTTERDAM - 3 DECEMBER 2009

De Olympische Spelen in 2028 in Nederland. Een goed of een slecht idee? Begin 2009 was Nederland nog verdeeld: 56% van de Nederlanders was voorstander van de Spelen in eigen land. Vervolgens stemde het Kabinet in juli 2009 in met het Olympische Plan 2028. Uit het Draagvlak Onderzoek Olympische Spelen 2028 dat is uitgevoerd door Bureau Duodecim blijkt dat op dit moment 84% van de Nederlanders voorstander is van de Olympische Spelen in Nederland.

Financiën belangrijkste tegenargument
Hoewel 84% van de Nederlanders de organisatie van de Olympische Spelen in Nederland een goed idee vindt, is 16% van mening dat dit een slecht idee is. Het meest genoemde tegenargument is 'financiële redenen' (12%). Daarnaast vindt 4% dat 'Nederland te klein is voor dit evenement'.

Bekendheid ook toegenomen
73% van de Nederlanders is inmiddels op de hoogte van het streven om in 2028 de Olympische Spelen in Nederland te organiseren. Aan het begin van 2009 was dit nog 56%.

Andere opvallende uitkomsten

. Het draagvlak voor organisatie van de Olympische Spelen in Nederland is groter onder jongeren dan onder volwassenen.
. Het draagvlak is onder lager opgeleiden groter, dan mensen met een hogere opleiding.
. Het draagvlak is onder één-ouder gezinnen groter, dan onder andere huishoudens.
. Het draagvlak is onder sporters groter dan onder niet-sporters.
. Het draagvlak is onder mensen die vaker aan sport doen groter dan onder mensen die minder vaak aan sport doen.
. Het draagvlak is het grootst onder zwemmers en mensen die aan fitness doen.
. Het draagvlak is het kleinst onder hardlopers.

Over het onderzoek
De volledige Factsheet van dit onderzoek is gepubliceerd op www.duodecim.nl onder Publicaties. Directe link: http://www.duodecim.nl/publicaties/draagvlak-onderzoek-olympische-spelen-2028#publicaties