Rekruteringsvooruizichten blijven somber aan de vooravond van 2010

08/12/2009 00:01

MANPOWER BELGIUM

BRUSSEL, 8 december 2009 - Volgens de Manpower Barometer voor tewerkstellingsvooruitzichten laten de Belgische werkgevers zich erg pessimistisch uit over hun rekruteringsintenties voor het 1e kwartaal van 2010. De Manpower Barometer laat een nieuwe daling zien, en haalt zo het laagste niveau (-5%) sinds de lancering van de enquête in België in 2003. Op internationaal niveau vinden de rekruteringsintenties in Azië het niveau terug van voor de recessie. In de Verenigde Staten en Europa verbeteren de tewerkstellingsvooruitzichten dan weer langzamer.

Zoals elk kwartaal stelde Manpower dezelfde vraag aan een representatief staal van 750 Belgische werkgevers: "Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal - dus tot het einde van maart 2010 - ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?". Slechts 4% van de bevraagde werkgevers zal voor nieuwe jobs te zorgen, terwijl 8% voorspelt dat ze hun personeelsbestand zullen moeten inkrimpen. 87% van de bevraagde werkgevers plant om niets aan hun personeel te veranderen. De Nettotewerkstellingsprognose* - of het verschil tussen het percentage werkgevers met aanwervingplannen en het percentage werkgevers met ontslagen in het vooruitzicht - haalt -5%, de zwakste waarde sinds de lancering van de enquête in België in 2003. Dit is 4 punten minder dan vorig kwartaal, maar een belangrijke daling met 11 punten in vergelijking met het 1e kwartaal van 2009.

Philippe Lacroix, Managing Director van Manpower Belgium: "De resultaten van onze enquête tonen aan dat de volgende maanden moeilijk blijven op het jobfront. Er zijn inderdaad meer werkgevers die van plan zijn om hun personeelsbestand in te krimpen, dan dat er werkgevers zijn die aan uitbreiding denken in de periode tot maart 2010. Zoals we weten evolueert de tewerkstelling met een andere snelheid dan de economische activiteiten, en moeten we dus wachten op een sterke heropleving van de vraag naar goederen en diensten om ook een stijging te zien in de rekruteringsintenties bij bedrijven. Een analyse van de internationale resultaten toont aan dat bepaalde landen een breekpunt hebben bereikt. Dat is vooral in Azië het geval, terwijl we in Europa en de Verenigde Staten enkele tekenen van verbetering waarnemen, maar die blijven eerder bescheiden."

Key Facts:

Zoals elk kwartaal ondervroeg Manpower een representatieve steekproef van 750 Belgische werkgevers (bijna 72.000 wereldwijd) en stelde hen dezelfde vraag: ""Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal - dus tot het einde van maart 2009 - ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?"

1 België nationaal - De Nettotwerkstellingsprognose voor het 1e kwartaal van 2010 haalt -5%. Dit is het laagste niveau sinds de enquête gelanceerd in België gelanceerd werd tijdens het 3e kwartaal van 2003.

2 België regionaal - In de 3 regio's van het land is de Nettotewerk- stellingsprognose negatief en op het zwakste niveau sinds de lancering van de enquête in België: -8% in Brussel, -4% in Wallonië en -2% in Vlaanderen.

3 België sectoraal - De tewerkstellingsvooruitzichten zijn somber in alle bevraagde activiteitensectoren in België, met uitzondering van de sector Elektriciteit, gas & water (+10%). De meest pessimistische vooruitzichten vinden we in de sectoren Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en Winning van delfstoffen (allebei -11%), en in de Horecasector (-8%). De rekruteringsintenties gaan erop achteruit in 8 van de 10

bevraagde sectoren in vergelijking met vorig kwartaal, en in 9 sectoren ten opzichte van vorig jaar.

4 Internationaal - Een analyse van de internationale resultaten toont aan dat bepaalde landen een breekpunt hebben bereikt. Dat is vooral in Azië het geval, waar de rekruteringsintenties opnieuw hetzelfde niveau bereiken als voor de recessie. In Europa en de Verenigde Staten (+6%) zien een langzame en gelimiteerde verbetering. In de Belgische buurlanden gaat de Nettotewerkstellingsprognose vooruit in Duitsland (+5%), blijft stabiel in Frankrijk (+1%) en het Verenigd Koninkrijk (0%), en daalt in Nederland (-3%).

Wenst u een interview met Philippe Lacroix? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Contact:

Marc Vandeleene, +32 495 24 05 43

marc.vandeleene@manpower.be

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel