Milieudienst Rijnmond

Brzo-regiodag

08.12.2009
9:30 - 17:00
Museon in Den Haag

Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer een Brzo-bijeenkomst in de regio West plaats. Medewerkers van overheden in Noord- en Zuid-Holland die met de directe uitvoering van het Brzo'99 te maken hebben, zijn van harte welkom.

De bijeenkomst is een combinatie van de jaarlijkse regiobijeenkomst voor overheden van het LAT Brzo en de expertmeeting voor NIM-inspecteurs en Brzo-coördinatoren, die werken in de Brzo-regio West. Het programma bevat actuele ontwikkelingen op Brzo-gebied en de in's en out's van brandbestrijding bij opslagplaatsen. Daarnaast is er ook ruimte voor ontspanning en het netwerken met Brzo-collega's.

Als locatie is het educatieve Museon gekozen, dat de mens en zijn rol in de samenleving centraal stelt. Voor het bijwonen van deze bijeenkomst is aanmelding noodzakelijk. Dit kan uitsluitend via de website van het LAT Brzo. Hier vind je ook het volledige programma van deze dag. Inschrijven kan tot 2 december aanstaande. Op de website van het Museon vind je informatie over de bereikbaarheid.