Maastricht University


Promotie mw. mr. Ida E.L.E. Wendt
Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Promotores: Prof.dr. H.E.G.S. Schneider; Prof.dr. W. Devroe. Titel: "The Tension between Rules Regulating the (Liberal) Professions and EC Competition Law - Reason and Passion in discussing professional regulation in EC competition law".

Dinsdag 8 december 2009, 14.00 uur

Dit proefschrift behandelt de klassieke vrije beroepen, d.w.z. de juridische, medische, technische en accountant beroepen. Ondanks dat de modus operandi van de vrije beroepen de toegang ertoe en de uitoefening ervan beperkt, worden deze beroepen traditioneel beschouwd als zijnde in het algemene belang omdat zij - naast hun economische belang - een publieke rol aannemen. In dit proefschrift wordt gekeken naar het maatschappelijke belang om een effectief systeem te hebben voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de rechtsbedeling, en houdt deze tegen het licht van het Europees mededingingsrecht met zijn waarborgen voor het functioneren van de rechtstaat.

Caroline Roulaux
Press Officer
Marketing & Communications
caroline.roulaux@maastrichtuniversity.nl
www.maastrichtuniversity.nl

Bonnefantenstraat 2, 6211 KL Maastricht
Postbus 616, 6200 MD Maastricht
T +31 43 388 5229 F +31 43 388 5225
M +31 6 4602 4992