Ingezonden persbericht


|PERSBERICHT                               |
|                                    |
|Aan  |:|Pers                             |
|Van  |:|MARN                             |
|Betref|:|Persbericht inzameling plastic verpakkingen          |
|t   | |                               |
|Datum |:|8 december 2009                        |
|                                    |
"BESTE ACTIE VAN DEZE GEMEENTE IN DE LAATSTE 20 JAAR."

Gescheiden inzameling plastic verpakkingen kent prima start.

De inwoners in de regiogemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen zijn nu ruim een half jaar bezig met gescheiden inzameling van plastic afval. Reden voor de gemeenten om te onderzoeken wat de resultaten zijn en wat de inwoners ervan vinden. Dat laatste is duidelijk, 97% van de inwoners vindt het (zeer) goed dat ze het plastic verpakkingsmateriaal gescheiden kunnen inleveren. Bijna 80% geeft aan dat ze dit doen omdat dit beter is voor het milieu. De ingezamelde hoeveelheden plastic verpakkingsmateriaal overstijgen dan ook alle verwachtingen. Aangezien de inzameling pas gestart is, zijn dit zeer opmerkelijke resultaten!

Naast gft-afval, oud papier, glas en textiel kunnen de inwoners van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen nu ruim een half jaar ook plastic verpakkingsafval gescheiden aan huis aanbieden. Deze gemeenten halen het plastic verpakkingsafval, van flesjes tot folies en van boterkuipjes tot plastic zakken, gratis aan huis op.

Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheden ingezameld plastic verpakkingsafval de oorspronkelijke verwachtingen ver overstijgt. Destijds is uitgegaan van 16 kilogram per aansluiting in gemeenten zonder diftar (Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen) en 24 kg in gemeenten met diftar (Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar en Millingen aan de Rijn). In gemeenten die werken met een dure zak systeem, waar inwoners per zak restafval een bedrag betalen, is de respons het hoogst. Daar wordt op jaarbasis ruim 35 kg plastic per aansluiting ingezameld. Inwoners geven in die diftargemeenten naast de meerwaarde voor het milieu ook het besparen van geld als belangrijke motivatie aan. De gemeenten zonder diftar zitten boven de 20 kg per aansluiting.

Naast de algemene tevredenheid over de start van de inzameling, geeft ook ruim 80% aan (zeer) tevreden te zijn over het gekozen inzamelsysteem middels de zakken die huis aan huis worden ingezameld. Ook de distributie via de supermarkten wordt als zeer positief ervaren. Het bewonersonderzoek levert ook een aantal aandachtspunten op. Sommige inwoners hebben zo veel plastic (4-6 zakken per maand) dat het lastig is om dit een maand te bewaren. Daarnaast blijkt dat stankoverlast een reden is om niet al het plastic verpakkingsmateriaal te scheiden. Dit is voor een aantal gemeenten dan ook aanleiding om de dienstverlening hierop aan te passen. Een ander aandachtspunt is dat inwoners nog niet van al het plastic weten of het nu wel of niet in de plastic zak thuis hoort. Zo horen landbouwplastic, speelgoed en chipsverpakkingen bijvoorbeeld niet bij het plastic verpakkingsafval, terwijl in sommige gevallen een meerderheid dat wel denkt. Gezien het feit dat de gemeenten en haar inwoners pas kort met de inzameling bezig zijn is dat niet vreemd. Door middel van communicatie wordt hier extra aandacht aan gegeven.

|ACHTERGRONDARTIKEL                           |
|                                    |
|Aan  |:|Pers                             |
|Van  |:|MARN                             |
|Betref|:|Achtergrondartikel inzameling plastic verpakkingen      |
|t   | |                               |
|Datum |:|8 december 2009                        |
|                                    |
BELANGRIJKE STAP IN TERUGDRINGEN RESTAFVAL
Inzameling plastic levert wezenlijke bijdrage

De start van de inzameling van plastic verpakkingsmateriaal in de regio Nijmegen toont aan dat er bij inwoners een grote bereidheid is om een nieuwe afvalstroom te gaan scheiden. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een verdere reductie van de hoeveelheid restafval en een aanzienlijke aanzet tot hergebruik van deze grondstoffen. De ruim 1.800.000 kilogram plastic verpakkingsmateriaal, die dit jaar gescheiden wordt ingezameld, is een nieuwe veelbelovende stap op weg naar nul kilogram restafval.

Burgers in de regio Nijmegen zijn vrijwel unaniem van mening dat het een goede zaak is dat gemeenten zijn begonnen met de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen. Gemiddeld 80% geeft aan dit te doen omdat het beter is voor het milieu en 33% omdat het een kleine moeite is. In de diftargemeenten, waar inwoners betalen per zak restafval of per lediging van de restafvalcontainer, geeft zo'n 45% aan het afval te scheiden omdat het hen geld bespaart. Ze bieden namelijk minder (vaak) restafval aan.

Wat hoort er bij?
Wat er nu precies onder plastic verpakkingen moet worden verstaan, is bij de inwoners niet helemaal duidelijk. Met name landbouwplastic en plastic speelgoed worden onterecht als plastic verpakking benoemd. Ook chipsverpakkingen, piepschuim en kitkokers zijn voor de inwoners niet helemaal duidelijk, maar horen zeker niet in de kunststof zak. Wat er wel bij hoort zijn plastic flessen, flacons en ook lege tubes van tandpasta, gel en crèmes, zakken van groente, fruit en brood, blisterverpakkingen, knijpflessen en doppen van bijvoorbeeld pindakaaspotten. De inwoner wordt aangemoedigd om thuis al de samengestelde verpakkingen te scheiden (de glazen pot pindakaas apart van de plastic dop verzamelen). Kijk voor een volledig overzicht op www.plastic-heroes.nl of www.afvalscheidingswijzer.nl.

Wat gebeurt er mee?
Het ingezamelde plastic wordt in de regio overgeslagen, waarna het vervolgens naar een sorteerstation in Duitsland wordt gebracht. Op dit moment zijn er nog onvoldoende grootschalige sorteermogelijkheden in Nederland. De verwachting is dat op termijn er in Nederland dergelijke installaties gebouwd gaan worden. In dat sorteerstation wordt het plastic losgeschud en ontdaan van vervuiling, metaal en papier. Vervolgens worden de verpakkingen gescheiden naar soort, zoals PET, PP, etc.. Elke soort plastic wordt apart in balen geperst en in de verwerkingsfabriek geschikt gemaakt voor verwerking. Het plastic wordt tot schilfers gemalen, gereinigd en vermalen tot korrels. Deze korrels worden granulaat genoemd en hiervan worden nieuwe plastic verpakkingen en producten gemaakt, zoals bijvoorbeeld fleecekleding, behuizingen van gsm's en laptops, autodashboards, speelgoed en tennisballen.

Hoe nu verder?
Een meerderheid van de inwoners vindt prima om op de huidige wijze met inzameling van kunststof met de zakken door te gaan. Wel zou een deel de inzameling liever 1 keer per twee weken willen hebben. Daarnaast is een kwart van de mensen voorstander om net zoals bij GFT-afval een minicontainer voor het plastic verpakkingsmateriaal te krijgen. Tot slot zou een groot deel meer voorlichting willen over de inzameling van het plastic.

Een aantal regiogemeenten past daarom per 1 januari hun dienstverlening aan. Daarnaast zal er in diverse afvalwijzers meer informatie komen te staan over de inzameling van plastic verpakkingen. De gemeenten verwachten, mede door bovenstaande maatregelen, het komende jaar nog meer plastic verpakkingsafval te gaan inzamelen en minder restafval over te houden.

Doel: reductie restafval
De regionale koplopers qua afvalscheiding, de gemeenten Druten, Groesbeek, Heumen en Millingen aan de Rijn houden na de start van de plastic inzameling dan nog maar zo'n 70 tot 75 kg restafval per inwoner per jaar over. In vergelijk met het landelijk gemiddelde van zo'n 240 kg restafval behoren deze gemeenten ook landelijk tot de absolute top. De vraag is of en zo ja, hoe ook in die gemeenten de hoeveelheid restafval verder beperkt zou kunnen worden. Uit een analyse van het restafval blijkt dat ruim de helft van dat restafval nog bestaat uit afvalstromen die prima hergebruikt kunnen worden, zoals GFT, papier, etc. En dat het mogelijk zou moeten zijn om op termijn op zo'n 20-30 kilogram restafval per inwoner uit te komen.