Ingezonden persbericht


Grondgebonden woningen op HAVO terrein
Geen markt voor appartementen op deze locatie in Vorden

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst heeft besloten het HAVO terrein nabij het station van Vorden een invulling met grondgebonden woningen te geven. Na vele jaren overleg met de andere grondeigenaar van dit terrein, de heer Van Goethem, en diverse ontwikkelaars blijkt dat het realiseren van appartementen niet mogelijk is. De Wet voorkeursrecht gemeenten is nu van deze locatie afgehaald. Daardoor is het mogelijk voor andere partijen om deze locatie te verwerven en tot ontwikkeling te brengen.

Een grondgebonden invulling heeft wel kans van slagen. Het voordeel van deze nieuwe opzet is dat er woningen voor verschillende doelgroepen gebouwd kunnen worden, zoals: grondgebonden starterswoningen, levensloopbestendige woningen en kavels voor particulier opdrachtgeverschap. Deze invulling wordt model "Hof" genoemd.

Exploitatietekort
In het komende jaar gaan beide partijen overleggen om binnen bepaalde randvoorwaarden tot een passende invulling te komen. Het huidige ontwerp laat een tekort in de exploitatie zien van E 500.000,00. Deze bijdrage zou door de gemeente binnen de begroting (incidenteel beleid) geleverd kunnen worden indien er sprake is van grondgebonden woningen voor doelgroepen binnen het model Hof.

Appartementen niet haalbaar
Door veranderingen in de woningmarkt en gewijzigde investeringsmogelijkheden hebben zowel GGNet als ProWonen medio 2009 aangegeven dat zij afzien van ontwikkeling van appartementen op het HAVO terrein Ook de ontwikkeling van duurdere appartementen op deze locatie wordt als een groot risico gezien. Eind 2008 heeft projectontwikkelaar WBC projecten b.v. al aangegeven dit project, binnen de door partijen naar voren gebrachte uitgangspunten, als niet haalbaar te zien.

Sinds 2005 wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het terrein HAVO te Vorden. Het doel is om deze bedrijfslocatie te transformeren naar woningbouwlocatie. Tot eind 2008 zijn er op initiatief van de heer Van Goethem en de gemeente Bronckhorst diverse pogingen gedaan om voor dit terrein een passende invulling te krijgen.

Hengelo (Gld), 8 december 2009