Ingezonden persbericht


UPC verovert koppositie in onderzoek naar internetabonnementen

KPN onttroond als favoriete provider voor respondenten van WUA!

UPC is de favoriete provider onder respondenten die zich online oriënteren naar een internetabonnement. Dat blijkt uit de Web Performance Scan die WUA! in november uitvoerde. Zes maanden eerder mocht KPN zich nog winnaar van hetzelfde onderzoek noemen, maar de Koninklijke is ditmaal terugverwezen naar de tweede plaats. De respondenten bezochten in totaal 42 verschillende websites, waarover 271 individuele beoordelingen werden gedaan.

UPC overtuigend gestegen
Hoewel ook KPN een hogere Web Performance Score behaalt dan bij de eerste meting van het onderzoek, is de stijging van UPC indrukwekkender. Was UPC in mei nog alleen de beste wat vindbaarheid betreft, deze keer scoort de provider eerste plaatsen op vrijwel alle deelaspecten die door WUA! worden onderzocht. Alleen wat beoogde betrouwbaarheid betreft staat KPN nog bovenaan. De grootste relatieve stijging kent UPC op de onderdelen vormgeving en gebruiksvriendelijkheid. 'De verschillende soorten abonnementen zijn duidelijk in een tabel gezet met de verschillende prijzen en snelheden. Het komt allemaal heel geloofwaardig over', aldus een respondent. Uiteindelijk kiest maar liefst 25% van de deelnemers voor de winnaar van de Web Performance Scan.

Merken van KPN in populariteit gedaald
Bij het eerste onderzoek wisten de verschillende merknamen van KPN - waaronder Het Net, Telfort en XS4ALL - gezamenlijk nog een indrukwekkende 50% van de respondenten te overtuigen. KPN zelf had daar met 17,5% een aardig aandeel in. Bij deze tweede meting daalt de score van KPN echter naar 12,5%, en is het aandeel van het gezelschap als geheel zelfs gehalveerd. Toch zijn er ook lichtpuntjes te zien. KPN verbetert zichzelf op onderdelen als vormgeving en gebruiksvriendelijkheid, deelaspecten die zes maanden eerder een hogere conversie in de weg stonden. Ook de vindbaarheid is verbeterd, en zoals gezegd staat KPN nog altijd eerste wat vertrouwen betreft. 'In vergelijking met anderen (is KPN) een beetje duur, maar ze hebben wel een goede naam', liet een respondent noteren.

Online stijgt naar derde plaats
Na de 5,3 van het eerste onderzoek scoort Online ditmaal een voldoende met een Web Performance Score van 6,1. Op alle onderzochte deelaspecten scoort de aanbieder hoger dan in mei, waarbij de stijging het sterkst is bij vindbaarheid, vertrouwen en gebruiksvriendelijkheid. De meningen over de kleurrijke website zijn verdeeld. Bij de een komt deze 'niet professioneel en niet serieus over', de ander vindt hem 'levendig en mooi'. Online is in ieder geval 'veel op televisie waardoor het een bekende aanbieder is', en ziet het uiteindelijke aandeel in de voorkeur verdubbelen: van 7,5% in mei naar 15% nu.

Web Performance Scan

Voor het onderzoek nodigde WUA! veertig respondenten tussen de 20 en 48 jaar uit. De deelnemers kregen de opdracht op het internet op zoek te gaan naar een internetprovider, met de kanttekening dat er niet werd gezocht naar pakketten waar telefonie en televisie bij zijn inbegrepen. Verder waren de respondenten geheel vrij in het bepalen van voorkeuren en budget. De zoektocht en de opgedane indrukken werden door WUA! vastgelegd, en gebruikt om de verschillende scores te berekenen.

Over WUA!

WUA! is dé marktleider in Nederland op het gebied van Web Performance en sinds 2009 dochterorganisatie van Effectory. WUA! heeft met de ontwikkeling van de Web Performance Scan een uniek product op de markt gezet. Met de Web Performance Scan helpt WUA! grote en middelgrote organisaties met het inzichtelijk en meetbaar maken van hun prestaties op het internet. Deze organisaties zijn hierdoor in staat hun prestaties voortdurend op gerichte wijze te verbeteren. Door de WUA! Web Performance Scan gebenchmarkt periodiek uit te voeren, meet WUA! precies of gedane verbeteringen en investeringen effect hebben op de prestaties van websites. In de visie van WUA! dient informatie uit onderzoek daadwerkelijk te zorgen voor verbetering van websites en de positionering binnen de betreffende branche.

Onderzoeksopzet
Onderzoek: november 2009
Respondenten: 40
Selectiecriteria: Nederlands Algemeen Publiek Leeftijd: tussen de 20 en 48 jaar oud
Plaats onderzoek: Amsterdam Opleiding: MBO+
Ervaring: Oriënteren regelmatig op het internet DVD panel discussie: 1 uur

Noot voor de redactie (