Gemeente Capelle a/d IJssel

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag en bij een uitgebreide agenda op vrijdag. In het nieuws uit het college verschijnt een selectie van besluiten van het college. Op 4 en 8 december zijn de volgende besluiten genomen:

04-12-2009
Capelle vecht voor behoud van Bedrijfsverzamelgebouw

De gemeente wil dat het UWV Werkbedrijf (voormalige CWI) meewerkt aan de realisatie van het Bedrijfsverzamelgebouw. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf besloot in oktober 2008 als bezuinigingsmaatregel plotseling om de vestiging IJsselgemeenten te sluiten. Hierdoor kon de gezamenlijke realisatie van het Bedrijfsverzamelgebouw, waar diverse instanties op gebied van werkeloosheid in zou worden gehuisvest, niet doorgaan. Daarnaast moeten werkzoekenden naar een UWV Werkbedrijf vestiging in Rotterdam om geholpen te worden.

De gemeente en het UWV Werkbedrijf trokken gedurende zes jaar met elkaar op om het Bedrijfsverzamelgebouw te kunnen realiseren. Er zijn er door de gemeente hoge kosten gemaakt voor de voorbereiding hiervan. Daarnaast vindt het college het van groot belang een lokale vestiging van het UWV Werkbedrijf te behouden om zo de werkzoekenden betere service te bieden en de gezamenlijke aanpak van gemeente en UWV naar de lokale arbeidsmarkt te behouden.

Indien het UWV Werkbedrijf besluit niet mee te willen werken, ziet het college zich genoodzaakt de gemaakte kosten voor het Bedrijfsverzamelgebouw door te berekenen aan het UWV Werkbedrijf.

08-12-2009
College geeft visie op sociaal cultureel werk

Het Capelse college heeft haar visie gegeven op sociaal cultureel werk. In Capelle zijn vele vrijwilligers en professionals actief die sociaal culturele activiteiten organiseren. Zij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Het college vindt dit erg belangrijk en wil met de visie zorgen voor betere afstemming tussen vrijwilligers en professionals in dit werkveld.

Het sociaal culturele werkveld omvat ouderen-, volwassenen- , kinder-, tiener-, -en jongerenwerk. Ook buurtcentra vallen hieronder. Door krachten van professionals en vrijwilligers nog meer te bundelen, wordt het aanbod van sociaal cultureel werk in de Capelse wijken nog samenhangender. Tevens worden vrijwilligers dan beter gesteund. Dit voorkomt dat ze worden overvraagd, vergroot de kwaliteit van de wijkprogrammering en waarborgt de openstelling van accommodaties.

De visie op sociaal cultureel werk wordt uitgewerkt in een stappenplan waarin staat hoe wijkprogrammering en coördinatie wordt ingevoerd en aangesloten bij de ontwikkeling van wijkgericht werken. De visie is door het college in principe vastgesteld en vrijgegeven voor discussie waarna definitieve vaststelling plaatsvindt.Gemeente Capelle a/d IJssel