Gemeente Utrecht

Eerste successen aanpak jeugdwerkloosheid in regio Utrecht-Midden

"Alle gemeenten en partners uit het netwerk van werk, jongeren en scholing uit de regio Utrecht-Midden strijden sinds deze zomer volop tegen de jeugdwerkloosheid. Samen voeren wij de acties in ons opgestelde actieplan 'aanpak jeugdwerkloosheid 2009' uit". Met die woorden opende wethouder Sociale Zaken en ambassadeur voor de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden Marka Spit gisteren de regiowerktop aanpak Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers, wethouders en bestuurders in het netwerk van werk, jongeren en scholing zaten met elkaar om tafel.

Op de top besprak men de acties die in 2009 van start zijn gegaan: begeleiding naar regulier werk, langer naar school, extra leerwerkbanen, 'fit-banen' en een jongerenvoucher voor werkgevers. Deze acties leidden er toe dat in september en oktober 445 jongeren niet meer thuis op de bank zitten. Zij gaan weer naar school of hebben een (leerwerk)baan. Met dit resultaat loopt de regio op schema om de eigen gestelde doelstelling van circa 800 jongeren in de periode van september tot en met december te halen. Het aantal niet werkende werkzoekende jongeren in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden bedroeg eind september 2009 1.797 jongeren. Ten opzichte van een jaar eerder is dit een toename van 52%. Dit is minder dan de landelijke toename van 54%.

Bestrijding 2010
Instrumenten die in 2009 een succes zijn, worden ook in 2010 ingezet. Afgelopen september en oktober zijn door versterking van werkgeversservicepunten en jongerenloketten met extra matchers en jobhunters 445 jongeren begeleid naar (leerwerk)baan of school. Om ook in 2010 zo'n goed resultaat te behalen, worden weer extra matchers en jobhunters ingezet. Ook de jongerenvoucher wordt in 2010 weer gebruikt. Werkgevers krijgen een bedrag van maximaal 5.348 euro als ze een jongere tenminste zes maanden in dienst nemen.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Verbetering van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt was het centrale thema. Werkgevers en afgevaardigden uit het onderwijs gaven input die de regio Utrecht-Midden meeneemt in haar acties voor 2010. Zo kwam naar voren dat de relatie tussen ROC's en jongeren beter benut kan worden, ook nádat jongeren zijn afgestudeerd. Verder moeten werkgevers meer worden betrokken bij de vormgeving van opleidingen. Ook zijn meer flexibele opleidingsvormen nodig die aansluiten bij behoeften van jongeren. Niet alle jongeren zijn namelijk in staat om aan te sluiten bij de reguliere opleidingsvormen.

Regionaal actieplan
De regio Utrecht-Midden startte begin september met de uitvoering van 'het regionaal actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid'. Belangrijkste doel van dit actieplan is te voorkomen dat jongeren het slachtoffer worden van de crisis. Samen met 16 andere gemeenten uit de regio wil de gemeente Utrecht nog voor het eind van het jaar circa 800 jongeren aan werk, een leerwerktraject of een stageplaats helpen.