Gemeente Berkelland


Wethouder Jan Zappeij zet vrijwillige seniorenvoorlichters in het zonnetje

Bloemen als waardering voor seniorenvoorlichters

Wethouder Jan Zappeij heeft op vrijdagmorgen 27 november in de Hof in Borculo de vrijwillige seniorenvoorlichters blij verrast met een bezoek tijdens hun bijscholingscursus. Hij heeft hen toen namens het gemeentebestuur een boeket bloemen aangeboden als blijk van waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat zij verrichten. De wethouder benadrukte hoe belangrijk het vrijwilligerswerk is voor de samenleving.

19 vrijwillige seniorenvoorlichters en 4 vrijwillige ouderenadviseurs verzorgden dit jaar de huisbezoeken. De voorlichters geven aan de hand van een map met folders voorlichting over diverse voorzieningen.

Zappeij en vrijwilligers.jpg

Zappeij verrast seniorenvoorlichters met bezoek

Werkwijze

Het project Seniorenvoorlichting is een initiatief van welzijnsorganisatie Betula in samenwerking met de gemeente Berkelland. Het project bestaat al langer en wordt sinds 1 september 2009 met de komst van de beroepsmatige ouderenadviseur, door mevrouw Wilma Spee, gecoördineerd. De huisbezoeken vonden plaats in de periode maart tot en met juni 2009. De doelgroep bestond uit zelfstandig wonende senioren geboren in de jaren 1929, 1930 en 1931 (78 t/m 80 -jarigen). Bij ieder huisbezoek werd een folder van het Pluspunt achtergelaten. Het Pluspunt vormt de spin in het web als het gaat om informatievoorziening of bemiddeling van welzijns- en/of zorgactiviteiten.

Veel ouderen gaven aan, dat ze graag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.

Een grote groep in deze doelgroep (78 t/m 80 jarigen) had behoefte aan informatie over de diverse voorzieningen. In vergelijking met het project seniorenvoorlichting 2007 (doelgroep 70 tot 72 jarigen) blijkt, dat informatievoorziening belangrijker wordt naarmate de doelgroep ouder is.

Wat willen we bereiken?

* Minder eenzaamheid onder ouderen en meer en beter sociale contacten van en met ouderen.

* Ouderen weten welke regelingen en tegemoetkomingen de gemeente heeft.

* Ouderen kennen en gebruiken het aanbod van organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg.