Gemeente Brummen


Vuurwerkopslag en verkoop: strenge eisen

(Oorspronkelijke publicatie datum: 08-12-2009)

Naast de bekende opslag en verkoopadressen voor consumentenvuurwerk in Brummen en Eerbeek is er dit jaar nog een nieuwe derde locatie. Het gaat om een locatie aan het Oranje Nassauplein 24 in Eerbeek. Bij de besluitvorming over deze locatie hebben enkele omwonenden hun zorgen geuit. Tijdens de forumvergadering van 3 december liet burgemeester Joosten weten begrip te hebben voor gevoelens die er leven bij omwonden. Ook het college wordt in eerste instantie bezorgd toen het initiatief werd ingediend. Joosten benadrukte echter er zeer strenge regels gelden voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk. De laatste jaren zijn deze alleen maar verscherpt. Het college heeft het verzoek streng aan deze wetgeving getoetst. Een gemiddelde woning met een verouderde wasmachine of verfopslag kan theoretisch voor meer gevaar zorgen dan dit verkooppunt van vuurwerk liet Joosten weten.

Ook gaf de burgemeester aan dat team Handhaving streng zal letten op de naleving van alle gestelde voorschriften. Ook gaf Joosten aan bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor het centrumgebied rekening te houden met het zoveel mogelijk weren van nieuwe verkooppunten van vuurwerk. Ook bij de jaarlijkse evaluatie van afgegeven verkoopvergunningen worden de ervaringen van de komende jaarwisseling betrokken. Maar objectief gezien is er sprake van een veilige situatie, aldus Joosten. Op zijn weblog (klik hier) gaat de burgemeester nader in op dit onderwerp.

Vuurwerkteams ook dit jaar actief
Voor het negende jaar op rij is het Regionale Vuurwerkteam van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland actief. Een speciaal rechercheteam van zeven rechercheurs doet ieder jaar, in de aanloop naar de nieuwjaarswisseling, onderzoek naar overtredingen van de vuurwerkwetgeving. Daarnaast heeft ook het team Handhaving van de gemeente Brummen hierin een controlerende rol. In het bijzonder de invoer, de handel en opslag van partijen illegaal (niet goedgekeurd) vuurwerk door particulieren, krijgen van dit rechercheteam volop de aandacht. De politie hoopt met de opsporingsactiviteiten en de inbeslagname van partijen illegaal vuurwerk een bijdrage te leveren aan een veiliger nieuwjaarsviering en het terugdringen van letselongevallen door illegaal vuurwerk.

Gevaar en schade
Jaarlijks vinden er altijd nog persoonlijke ongelukken met ernstige verwondingen plaats, waarbij niet zelden gevaarlijk illegaal vuurwerk een rol speelt. Ook verleden jaar zijn bij het experimenten met vuurwerk gewonden gevallen. Het zwaarst gewond raakte een tiener in Epe die met kruit een vuurwerkbom maakte. Ook de aangerichte schade door het afsteken van het doorgaans extra zwaar vuurwerk in de vorm van lawinepijlen, nitraatbommen, Chinese rollen en flowerbeds is ieder jaar zeer aanzienlijk. Het schadebedrag voor particulieren, bedrijven en overheden is enorm. Bovendien vormen grote partijen (illegaal) vuurwerk die in woonbuurten of andere niet veilige plekken worden opgeslagen een gevaar voor omwonenden.

Resultaten
Vorig jaar werd er in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland zon 8000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen en werd tegen 30 verdachten proces-verbaal opgemaakt. In 2007 was dit 3600 kilo. In 2006 werd maar liefst 22.100 kg illegaal vuurwerk in beslag genomen. In 2005 ging het om ruim 10.000 kilos en in 2004 in totaal ongeveer 8.000 kilogram. Voor dit jaar staat de stand inmiddels al op ongeveer 16.500 kilo. Recent zijn er nog twee vuurwerkvangsten in Eerbeek geweest. Zo heeft het team op 2 december zon 400 kilo in Eerbeek aangetroffen.

Vergunning
In de gemeente Brummen zijn drie bedrijven gevestigd die op basis van de geldende regelgeving vuurwerk mogen opslaen, verpakken en verkopen. Het gaat hierbij om Fixet Rutgers in Brummen en Fixet Reusken en Gelderse vuurwerkhal in Eerbeek. Deze bedrijven verkopen rondom de jaarwisseling vuurwerkpakketten. Onder andere door de vuurwerkramp in Enschede zijn de eisen voor opslag van vuurwerk strenger geworden. Dit blijkt uit het grote aantal voorschriften waaraan voldaan moet worden, zoals bijvoorbeeld het beschikken over een goed functionerende sprinklerinstallatie. Het team Handhaving van de gemeente Brummen voert in de komende periode ook controles uit op de naleving van de voorschriften.

Tips
Voor tips over illegaal vuurwerk kan men bellen met het Regionale Vuurwerkteam via 0900-8844. Ook met tips via het speciale anonieme nummer (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000 kan het vuurwerkteam vaak doeltreffend optreden.